پرسشنامه حمایت اجتماعی

پرسشنامه حمایت اجتماعی

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی

این مقیاس ۲۳ سؤال دارد که ……. برخورداری افراد از محبت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد را مورد سنجش قرار می دهد.
خرده مقیاس خانواده ۸ سؤال(۲۲،۱۸،۱۳،۱۱،۹،۷،۴،۴،۲) خرده مقیاس دوستان ۷ سؤال(۲۳،۱۹،۱۶،۱۵،۱۰،۶،۱) دارد و بقیه سؤالات هم مربوط به حمایت سایر افراد است…. ادامه در داخل فایل
پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی که شامل ۲۳ سوال می باشد و روایی و پایایی این پرسشنامه توسط تیم پژوهش کوپر بدست امده است

نام پرسشنامه : حمایت اجتماعی
نوع فایل: ورد آفیس WORD
روایی و پایایی : دارد
تعداد سوال:۲۳
منبع : دارد
نحوه امتیاز بندی: دارد
مولفه ( ابعاد): دارد
تعداد صفحه: ۴ صفحه ورد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD