تحقیق درباره ی جوشکاری زیر آب

تحقیق درباره ی جوشکاری زیر آب

جوشکاری زیر آب

مقدمه
این امر که قوس (کان) برتی (الکتریکی) می تواند بکار گرفته شود بیش از ۱۰۰ سالاست که شناخته شده (معلوم شده) است.
اولین جوشکاری زیر آب توسط نیروی دریایی انگلستان در تعمیرگاه کشتی برای تعمیر نشست کشتی ها که زیر لوله آب قرار داشت انجام شد.
جوش کاری زیر آب یک دستگاه و وسیله مهم برای کارهای ساختمانی زیر آب می‌باشد. در سال ۱۹۴۶، الکترودهای ضد آب مخصوصی در هلند توسط ون دیروانگینسن بوجود آمدند. در سالهای اخیر تعدادی از ساختمانهای دور از ساحل شامل لوازم حفاری نفتی. خطوط لوله و سکوها بطور قابل توجهی نصب شدند. تعدادی از این ساختمانها نتیجه شکست موفقیت این وسائل در طول بهره برداری معمولی یا در طول حوادث غیر مترقبه نظیر طوفان ها تصادفات بودند. هرگونه تعمیری نیازمند استفاده از جوشکاری زیر آب خواهد بود.

طبقه بندی
جوشکاری زیر آب می تواند بصورت زیر طبقه بندی شود:

  1. جوشکاری مرطوب
  2. جوشکاری خشک

در جوشکاری مرطوب جوشکاری در زیر آب انجام می شود عیناً در تماس با محل مرطوب، در جوشکاری خشک، یک اتاقک خشک در نزدیکی جایی که دید جوشکاری شود تعبیر می گردد و جوشکار کار خود را با قرار گرفتن در آن اتاقک انجام می دهد.

جوشکاری مرطوب

جوشکاری مرطو نشان می دهد که جوشکاری زیر آب مستقیماً در تماس با محیط مرطوب انجام شده است. یک الکترود مخصوص مورد استفاده قرار گرفته و جوشکاری با دست درست مثل زمانی که در یک محیط باز و هوای آزاد انجام شده است. بالا بودن سطح آزادی در محل جوشکاری مرطوب را یک متد برجسته، سودمند و اقتصادی می سازد. مخزن سوخت جوشکاری در روی سطح دستگاه در تماس با diver و جوشکار توسط کابل شلنگ قرار گرفته است.

در جوشکاری مرطوب MMA (جوشکاری دستی قوس فلزی) استفاده می شود.
سوخت مصرف شونده: DC
دو قطبی بودن -Vepolality

وقتی DC همراه +Vepolality استفاده می شود، تحلیل الکتریکی رخ می دهد و باعث افساء سریع هر نوع از ترکیبات فلزی در قسمت نگه داری الکترود. برای جوشکاری مربوط AC مورد استفاده قرار نمی گیرد بخاطر اینست الکتریکی و مشکلات در نگهداری از قوس زیر آب منبع سوخت باید یک ماشین روان (سریع) با میزان ۳۰۰ یا ۴۰۰ آمپر شده موتور ژنراتور ماشینهای جوش بیشتر برای استفاده در جوشکاری زیر آب و محیط مرطوب بکار برده می شوند که دستگاه جوش باید در کشتی قرار داده شود. جریان جوش باید شامل یک نوع مثبت از سوئیچ باشد، معمولاً یک Knite Switch کمه بر روی سطح تعبیر شده قرار دارد و توسط جوشکار- diver دستور می گیرد.

فهرست مطالب
مقدمه ۳
طبقه بندی ۳
جوشکاری مرطوب ۴
Hyperbasic welbuy (جوشکاری خشک) ۶
خطرات ۶
فوائد جوشکاری خشک ۷
ضررهای جوشکاری خشک ۸
فوائد جوشکاری مرطوب ۸
ضررهای جوشکاری مرطوب ۹
قوانین بهره برداری از جوشکاری مرطوب ۹
پیشرفت در جوشکاری زیر آب ۱۰

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD