مقاله تشخیص خطا در شبکه‌ های هوشمند قدرت با اندازه گیری‌ سراسری

مقاله تشخیص خطا در شبکه‌ های هوشمند قدرت با اندازه گیری‌ سراسری

تشخیص خطا در شبکه‌های هوشمند قدرت با اندازه گیری‌ سراسری

چکیده مقاله
شبکه هوشمند قدرت شامل تجهیزاتی نظیر تولیدات پراکنده، وسایل نقلیه الکتریکی و واحدهای انداز گیری انرژی الکتریکی هوشمند است. با این وجود تفاوت اصلی بین شبکه قدرت سنتی و شبکه هوشمند در بکارگیری بستر مخابراتی جدید در شبکه است. این بستر مخابراتی زیر ساخت واحد دیگری به نام سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده  (WAMS) است. بنابراین یکی از ویژگیهای اصلی سیستم هوشمند وجود سیستم اندازه¬گیری ناحیه گسترده در آن است.

در این مقاله استفاده از سیستم اندازه¬گیری ناحیه گسترده جهت بهبود حفاظت سیستم قدرت هوشمند شرح داده می شود.

تشخیص سریع و دقیق خطا در سیستم قدرت نقش مهمی در بازوصل سیستم قدرت برای بهره‌برداران شبکه دارد. در شرایطی که رله‌های حفاظتی و/یا کلید‌ها کارکرد نادرستی داشته باشند یا موفق به کارکرد درست نشوند، ناحیه خطا می‌تواند گسترش یابد. در شرایط پیچیده خطا، بهره‌بردار با سیلی از زنگ‌های خطر توسط سیستم مدیریت انرژی روبرو می‌شود.

به طور سنتی بهره‌بردار با استفاده از تجربه خود و استدلال، ناحیه خطا را تشخیص می‌دهد. تاکنون روش‌های زیادی بر پایه سیستم‌های خبره و هوش مصنوعی برای جایگزینی این وظیفه بهره‌بردار پیشنهاد شده‌اند که همگی از داده‌های سیستم سنتی SCADA مانند وضعیت رله‌ها وکلید‌ها و سایر اطلاعات مشابه استفاده می‌کنند. این مقاله رویکرد نوینی برای تشخیص خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از اندازه‌گیری سراسری و دستگاه‌های اندازه‌گیری فازور پیشنهاد می‌دهد.

هدف آن است که با استفاده از داده‌های دستگاه‌های اندازه‌گیری فازور، مکان خطا  و نوع خطا در سیستم‌ قدرت تشخیص داده شود. در این پیشنهاد پژوهشی ابتدا مفهوم تشخیص خطا در سیستم قدرت و روش‌های کنونی برای این منظور مرور می‌شود. سپس به تکنولوژی سیستم اندازه‌گیری سراسری، دستگاه اندازه‌گیری فازور و پیشینه کاربرد آن در تشخیص حوادث شبکه پرداخته می‌شود. مکان‌یابی خطا در یک خط انتقال نیز ایده‌هایی برای تشخیص خطا به صورت سراسری در اختیار ما قرار می‌دهد.

فهرست مطالب:

چکیده
۱- تشخیص خطا در سیستم‌های هوشمند  قدرت
۱-۱- مقدمه
۱-۲- اهمیت تشخیص خطا در سیستم‌های قدرت
۱-۳- روش‌های تشخیص خطا در سیستم‌های قدرت
۱-۳-۱- سیستم‌های خبره
۱-۳-۲- داده‌کاوی و هوش مصنوعی
۱-۳-۳- روش‌های بر پایه مدل
۲- سیستم‌ اندازه‌گیری گسترده و کاربرد آن در آشکار سازی حوادث شبکه
۲-۱- مقدمه
۲-۲- واحد اندازه‌گیری فازور
۲-۳- کاربرد سیستم اندازه‌گیری گسترده در آشکار سازی حوادث شبکه
۳- مکان‌یابی خطا در یک خط انتقال
۳-۱- مقدمه
۳-۲- مکان‌یاب خطا بر پایه موج رونده
۳-۳- مکان‌یاب خطا بر پایه اندازه‌گیری امپدانس
۳-۳-۱- الگوریتم مکان‌یاب خطا با اندازه‌گیری دو پایانه
۳-۳-۲- الگوریتم مکان‌یاب خطا با اندازه‌گیری یک پایانه
۳-۴- روش های بر پایه معادلات دیفرانسیل گذرا
۳-۵- مکان‌یاب‌های مدرن خطا
۳-۶- فرآیند مکان‌یابی خطا
۳-۷- سودمندی مکان‌یابی خطا
مراجع

در این مقاله شما با تشخیص خطا در شبکه‌های هوشمند قدرت با اندازه گیری‌ سراسری آشنا خواهید شد و خود من ۶ برابر این مبلغ هزینه کردم تا توانستم مقاله را آماده کنم

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 46

فرمت فایل: WORD