مقاله مخابرات

مقاله مخابرات

مخابرات

بخشهای مرکز تلفن و مسیر ارتباط بین مرکز تا مشترک :
بخشهای مرکز تلفن عبارتند از :اتاق سوئیچ ،اتاق کابل ، اتاق MDF ،با تریخانه و اتاق ژنراتور که این اتاقها به ترتیب شکل در کنار هم قرار دارند .

مرکز مربوطه دارای ۳ داک می باشد از هر شلف تعدادی کابل بیرون می آید . و داک ها در اتاق سوئیچ (SW) قرار دارند کابل های خروجی به اتاق MDF که در مجاور(SW) قرار دارند م یرود بخش MDF توسط سیمهای وانژه (زوج سیاه و سفید) به دو قسمت تقسیم می شود قسمت اول شامل ورودی کابلهای اتاق سوئیچ می باشد که به ترتیب شماره تقسیم بندی شده است قسمت دیگر شامل کابلهای دو زوجی می باشد که به اتاق کابل می رود که تعداد شان بیشتر از تعداد مشترکین می باشد . نحوه اتصال این دو قسمت بهم ترتیب خاصی ندارد و سیم وانژه ممکن است ا زابتدای قسمت اول به انتهای قسمت دوم وصل شود یا به انتهای آن .در اصل کار MDF وصل شماره مورد نظر (قسمت اول ) به خط اشتراک مشترک مورد نظر (قسمت دوم ) می باشد.

حال کابلهای خروجی که ۲۰۰ تایی هستند از MDF خارج م یشود و به اتاق کابل می رود . در اتاق کابل ، کابلهای ورودی ۲۰۰ تایی مبدل به کابلهای ۶۰۰ تایی یا بیشتر می شود. این کابل های ضخیم وارد حوضچه می شوند.

اکنون کابلهای ورودی به حوضچه (که به عبارتی می توان ا زآن بعنوان جعبه تقسیم نام برد) می روند و و در آنجا به کافوها م یروند (KV) .
کافوها در سطح شهر بسته به تراکم جمعیت به تعداد مورد نیاز با ظرافت متغیر قرار می گیرند که ۱۴۰۰ تایی یا ۲۴۰۰ تایی هستند و بسته به نیاز آن منطقه از ظرفیت کافو استفاده می شود.
کار کافو تقسیم کابلهایی است که از حوضچه آمده و به پستها (P) می رود .

کافو رشدهای ۱۵ زوجی یا ۲۰ زوجی را به هرپست (p) منتقل می کند . حتی الامکان سعی می شود که کافو در وسط محل مورد نظر نصب شود تا تقریباً به صورت مسیر دایره ای شکل با پستها ارتباط داشته باشد تا طول کابلهای ارتباطی بین کافو و پست را به حداقل برسانیم .

هر ترمینال داخل کافو به یک پست م یرود (پست ۱۵ تایی)
کافو تیر مانند MDF در بخش داده که بوسیله سیم های رانژه بهم متصل شده اند.

فرض کنیم که از خروجی یکی از کافوها یک کابل بیرون آمده . هر کدام از این زوجها مستقیماً به پست مورد نظر انتقال داده نمی شود چون هزینه کابل کشی بالا می رود و مخابرات بیشترین هزینه را در کابل کشی دارد بنابراین این کابل بیرون آمده از کافو در مسیر خود به سر هر کویه ای که رسید یک زوج ۱۰ تایی ا زآن جدا می شود و به پست مربوطه می رود تا کل مسیر به همین صورت تحت پوشش قرار گیرد .

فهرست مطالب
بخشهای مرکز تلفن و مسیر ارتباط بین مرکز تا مشترک : ۱
یک تقسیم بندی برای کابلها : ۳
۱٫کابل مرکزی : ۳
۲٫کابل آبونه : ۳
۳٫کابل زمینی : ۳
۴٫کابل هوایی : ۳
نگاهی کلی به صنعت مخابرات و عملکرد آن درجهان ۵
اطلاعات ۶
فرستنده ۷
گیرنده ۷
روند کار یادگیری های کار آموز ۷
ترمینال ۹
خط مشترک یا تلفن ۱۰
مرکز ۱۱
انواع سوئیچ دور افتاده : ۱۴
تاریخچه فیبر نوری ۱۴
فناوری ساخت فیبر نوری ۱۶
انواع فیبر نوری ۱۷
کاربردهای فیبر نوری ۱۸
سرویس های ویژه و انواع آن ۱۹
۱- ارتباط شهری ۱۹
پاس دادن مکالمه (Transfer) 20
منتظر مکالمه (Call Waiting) 21
انتقال مکالمه (Call Forward) 21
۱- انتقال مکالمه در حالت بلادرنگ (Call Forward Always) 22
۲-انتقال مکالمه در صورت جواب ندادن (Call Foeward no Answer) 22
۳-انتقال مکالمه د رصورت مشغول بودن (Call Forward on busy) 22
مزاحم نشوید(do not disturb) : 23
شماره گیری مجدد (Redial) 23
فراخوان عمومی (page) : 24
رزرو کردن داخلی و خط شهری (resevation) : 25
الف – رزرو مشترک داخلی : ۲۵
ب – رزرو خط شهری : ۲۶
جواب تلفن دیگر (Call Pick up) : 26
بیدار باش (Wake up Service) 27
حالت کنفرانس (Conference) : 27

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: WORD