بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات دستگاه های ارتباطی و ناوبری کشتی

بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات دستگاه های ارتباطی و ناوبری کشتی

بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات دستگاه های ارتباطی و ناوبری کشتی
بخشی از مقاله
تعریف نگهداری و تعمیرات
نگهداری : مجموعه فعالیت هایی که به طور مشخص و معمولاً به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم ، نگهداری لقب می دهیم .
تعمیرات : شامل مجموعه فعالیت هایی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا ازکار افتادگی گردیده ، انجام می دهیم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول گردیده است ، آماده اش سازیم .

انواع روشهای نگهداری و تعمیرات
۱)نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :
ماشین آلاتی را که ما در امور تولیدی و یا خدماتی به کار می گیریم
ساخت دیگرانند و ممکن است نواقصی داشته باشد .
زمانی را که برای تعمیر ناشی از این نواقص صرف می کنیم روند تولید را متوقف می سازد و هزینه به ما تحمیل می کند .

۲)نگهداری و تعمیرات اصلاحی :
۳)نگهداری و تعمیرات پیشگیری :
ب)تامین و تضمین عمر مفید و قانونی تجهیزات سرمایه ای .
متغیرهای موثر در انتخاب روشهای نگهداری و تعمیرات
مراحلی که باید برای طراحی یک سیستم نگهداری و تعمیرات طی کرد
۱شناسایی تجهیزات :
تهیه شناسنامه تجهیزات :
تعیین استاندارد ها :
زمان بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات :
تهیه و تدارک برای اجرای برنامه :
کنترل فعالیت ها از طریق ثبت سوابق آنها :‌
تجزیه و تحلیل سیستم :
شناسایی تجهیزات
۱)دستگاه های ماهواره ای inmarsat-b
۲)واحد اصلی کنترل Mcu :
۳)آنتن
۲-دستگاه های ماهواره ای inmarsat-a
۳)دستگاه inmarsat-c :
۴-دستگاه inmarsat-m :
دستگاه های ناوبری :
دستگاه VHF و VHF-DSC :
دستگاه ماهواره ای GPS :
دستگاه Navtex :
دستگاه Echo Sounder :
کامپیوترهای نصب شده در داخل کشتی
نرم افزار های نصب شده داخل کامپیوتر
۱شناسنامه تجهیزات :
شناسنامه تجهیزات :
شناسنامه تجهیزات
شناسنامه تجهیزات :
زمان بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
منابع :

موضوع نگهداری و تعمیرات از معدود علوم کاربردی است که شاید در طول تاریخ حیات انسان جران داشته است و با بهره گیری از دانشهای پایه ای مانند : ریاضی ، فیزیکی و علوم کاربردی ، مهندسی و مدیریت به موازات سایر علوم تجربی شکل آکادمیک به خود گرفته و پیشرفت کرده است .
ضرورت طراحی و استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات در کارخانجات یکی از مسائل حیاتی امروز صنایع مملکت ماست و این امر در امور خدماتی نیز صدق می کند از جمله بخش حمل و نقل که از مهمترین امور خدماتی در هر کشور می باشد .

نگهداری و تعمیرات در صورت اجرا شدن در مرکز تولیدی و خدماتی موجب کاهش هزینه و بالا رفتن کیفیت کار و در نهایت بالا رفتن بهره وری خواهد شد .
با پیچیده تر شدن امکانات در زندگی بشر روشهای استفاده و نگهداری و تعمیرات این امکانات پیچیده تر می شدند و برای این امر نیاز به دانش و تجربه خواهد بود .
باید سعی شود تا جایی که ممکن است عمر تجهیزات را اضافه کرد و در طول شبانه روز بیشترین کارایی را از آنها گرفت که این امر با داشتن یک
سیستم مناسب نگداری و تعمیرات با صنعت موردنظر امکانپذیر می باشد .

با داشتن یک سیستم نگهداری و تعمیرات کارآ می تواند قیمت تمام شده محصولات یا خدمات را کاهش داد .
در جهان امروز با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر می توان رقابت کرد و در عرصه رقابت ماند . بامقدمه بالا ما به اهمیت کار نگهداری و تعمیرات پی بردیم حال می خواهیم اهمیت آن را در حمل و نقل دریایی و در زمینه تخصصی دستگاه های ارتباطی و اوبری کشتی ها بررسی کنیم .
در یک کشتی حداقل ۵۰ نفر انسان وجود دارد که نمی توان برای جان آنها قیمتی در نظر گرفت زیرا قابل قسمت گذاری نیستند .
خود کشتی حداقل ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار قیمت دارد که رغم بسیار بالایی است و در هر کشتی حداقل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار کالا بار زده می شود . حال اگر یکی از دستگاههای ارتباطی یا ناوبری مثل رادار درست عمل نکند ممکن است یک حادثه بوجود آید و در پی آن همه چیز از بین برود و این یعنی یک زیان بسیار بالا و در صورتی که حادثه به طوری باشد که طی آن دو کشتی با هم برخورد کنند این زیان دو برابر خواهد شد و غرق شدن یک کشتی در دریا عوارض سنگین زیست محیطی در بر خواهد داشت که با میلیون ها دلار هزینه و صرف وقت بسیار بالا و به کارگیری نیروهای متخصص زیاد می توان آن را رفع کرد مانند آنچه در اثر غرق شدن یک نفتکش در دریا بوجود می آید .

تعریف نگهداری و تعمیرات
نگهداری : مجموعه فعالیت هایی که به طور مشخص و معمولاً به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم ، نگهداری لقب می دهیم .
تعمیرات : شامل مجموعه فعالیت هایی است که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا ازکار افتادگی گردیده ، انجام می دهیم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و در جهت انجام وظیفه ای که به آن محول گردیده است ، آماده اش سازیم .

انواع روشهای نگهداری و تعمیرات
۱)نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :
ماشین آلاتی را که ما در امور تولیدی و یا خدماتی به کار می گیریم

ساخت دیگرانند و ممکن است نواقصی داشته باشد .
زمانی را که برای تعمیر ناشی از این نواقص صرف می کنیم روند تولید را متوقف می سازد و هزینه به ما تحمیل می کند .

۲)نگهداری و تعمیرات اصلاحی :
از کار افتادگی ناگهانی ماشین آلات ممکن است کل سیستم را متوقف سازد و زیانهای سنگینی وارد کند.
یکی از روشهای مبارزه با این امر نگهداری و تعمیرات اصلاحی است بدین ترتیب که با پیش بینی علت خرابی و اصلاح آن قبل از توقف ناگهانی دستگاه از این زیان جلوگیری نمود .

۳)نگهداری و تعمیرات پیشگیری :
نگهداری و تعمیرات پیشگیری عبارت است از یک روش سیستماتیک برنامه ریزی و زمان بندی شده جهات انجام کارهای نگهدار مورد نیاز بر طبق برنامه تنظیمی که در جهت حفظ شرایط بهینه تجهیزات و تاسیسات با توجه به موارد زیر تهیه گردیده است :
الف)حداقل نمودن تولیدات از دست رفته که ناشی از خرابی و از کار افتادگی تجهیزات و تاسیسات باشد .
ب)تامین و تضمین عمر مفید و قانونی تجهیزات سرمایه ای .

متغیرهای موثر در انتخاب روشهای نگهداری و تعمیرات
۱)نوع فعالیت سازمان (خدماتی ، تولیدی ، … ).
۲)بودجه مرد نظر سازمان برای سیستم نگهداری و تعمیرات .
۳)کوچکی یا بزرگی سازمان .
۴)پیچیده بودن یا نبودن دستگاه های سازمان .
۵)قیمت خرید دستگاههای نو در بازار .
۶)عوامل زیست محیطی که بر اثر از کار افتادن یا خوب کار نکردن دستگاه که ممکن است بوجود آید و …

مراحلی که باید برای طراحی یک سیستم نگهداری و تعمیرات طی کرد
۱)شناسایی تجهیزات
۲)تهیه شناسنامه تجهیزات
۳)تعیین استاندارد ها
۴)زمان بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
۵)اجرای برنامه
۶)تهیه و تدارک برای اجرای برنامه (قطعات مورد نیاز و انبارداری آنها)
۷)کنترل فعالیت ها از طریق ثبت سوابق آنها
۸)ارزیابی سیستم و انجام اصلاحات به منظور بهبودسیستم .

شناسایی تجهیزات :
ما باید در قدم اول تجهیزاتی که می خواهیم برای نگهداری و تعمیرات ‌آنها سیستم ایجاد کنیم را شناسایی کنیم . برای این کار باید تجهیزات را شناسایی و کدگذاری کنیم . باید اجزاء تشکیل دهنده هر دستگاه را هم شناسایی کنیم و بررسی کنیم که آیا می توان اجزاء مشابهی را جایگزین آن کرد یا نه .

تهیه شناسنامه تجهیزات :
در کارت شناسایی یا شناسنامه تجهزات مشخصات کلی با انضمام مشخصات فنی آنها ثبت می گردد . این کارت شامل اطلاعاتی است نظیر شماره صفحه ، نام دستگاه ، نوع دستگاه ، سازنده ، شماره سریال و … کارت
شناسایی در موارد زیر مورد استفاه قرار می گیرد :

الف)کمک به سفارش صحیح قطعات یدکی
ب)تائیدی بر مشخصات و عملکرد اولیه دستگاه

تعیین استاندارد ها :
هر دستگاه دارای استانداردهایی است برای کارکنان با آن و برای نگهداری و تعمیرا‌ت آن . به عنوان مثال : یک دستگاه باید ۸۰۰ ساعت یکبار
گریس کاری شود و این یک استاندارد برای آن محسوب شد .

زمان بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات :
هر سیستم نگهداری و تعمیرات بر حسب نوع خود یک زمان بندی را برای انجام کار نگهداری و تعمیرات در نظر می گیرند و طبق آن برنامه زمانی از قبل تعیین شده کار نگهداری و تعمیرات لتجام می گیرد .

تهیه و تدارک برای اجرای برنامه :
اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات نیاز به امکاناتی دارد که مهمترین آنها عبارتند از : نیروی انسانی متخصص – تجهیزات کمکی و قطعات یدکی .

کنترل فعالیت ها از طریق ثبت سوابق آنها :‌
باید کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیرات ثبت گردند تا از طریق آنها ما معایب را شناسایی کنیم .

تجزیه و تحلیل سیستم :
باید سیستم موجود بعد از مدتی که از کارش گذشت ارزیابی شود و معایب آن شناسایی و برطرف گردند تا به بهره وری کامل برسد .

شناسایی تجهیزات
دستگاههای بررسی شده به سه دسته کلی تقسیم می شوند :
۱)دستگاه های ارتباطی .
۲)دستگاه های ناوبری .
۳)دستگاه های شامل کامپیوتر .

۱)دستگاه های ماهواره ای inmarsat-b
این دستگاه دارای ند خط تلفن است که از طریق چهار ماهواره که تمام کره زمین را پوشش می دهند قادر است ارتباط تلفنی کشتی با کشتی های دیگر و کشتی با خشکی را میسر سازد .
با داشتن چند خط تلفن ارتباط و استفاده از فاکس و پست الکترونیکی میسر می گردد .
با قرار دادن یک دستگاه اضافی کنار این دستگاه در ارسال و دریافت تلکس نیز میسر می گردد . دستگاه فوق از ۳ قسمت عهده تشکیل می گردد .
۱)منبغ تغذیه : منبع تغذیه تشکیل گردیده است : یک برد الکترونیکی که برق ۲۲۰ ولت را که به صورت متناوب است به برق ۲۴ ولت DC تبدیل می‌کند این برد برق مورد نیاز همه قطعات و قسمتهای دستگاه inmarsat-b را تامین می کند .

۲)واحد اصلی کنترل Mcu :
تشکیل شده است از ۴ برد الکترونیکی و همچنین یک فن خنک کننده برای خنک کردن برد و این بردها دو عمل اصلی کنترل کار دستگاه و ارتباط دستگاه با بقیه دستگاه ها را به عهده می گیرند .

۳)آنتن
شامل یک پوسته محافظ بیرونی به نام Radome و یک دیش که در داخل پوسته محافظ قرار می گیرد .
با غیر از دیش در داخل پوسته قطعات دیگری وجود دارد مانند :
Antenna Control Unit : کنترل کننده دیش می باشد و همیشه دیش را به طرف یکی از چهار ماهواره موجود در مدار زمین نگاه می دارد و هر ماهواره که به کشتی نزدیکتر باشد و امواج آن بهتر دریافت گردد و دیش به طرف آن می چرخد .
اجزای بالا به اضافه کابل ارتباطی بین آنتن و دستگاه تشکیل دهنده جزئی دستگاه هستند به نام آنتن .

۲-دستگاه های ماهواره ای inmarsat-a
این دستگاه نیز از طریق ۴ ماهواره موجود در مدار کره زمین قادر به ارتباط تلفنی و تلکس کشتی با کشتی های دیگر و کشتی با خشکی را فراهم می سازد . این دستگاه از اجزاء زیر تشکیل می شود :
مانیتور – کیبور bde(below Deck equipment) – آنتن
مانیتور : از لامپ CRT و بوردهای الکترونیکی متصل به لامپ تشکیل شده است . این مانیتور مخصوص این دستگاه بوده و برای کارهای دیگر استفاده نمی شود .
Bde : جزء اصلی دستگاه است و رابط بین مانیتور و آنتن و پرینتر . Bde چیزی شبیه کیس کامپیوتر است که قطعات در آن نصب می شود .
آنتن : آنتن این دستگاه شبیه آنتن دستگاه inmarsat-b است ولی خیلی از آن بزرگتر می باشد . از اجزاء زیر تشکیل می شود :
پوست محافظ – موتور گرداننده – دیش – Antena Control

۳)دستگاه inmarsat-c :
این دستگاه ارتباطی می باشد که از طریق چهار ماهواره که در مدار زمین قرار دارند قادر به ارسال و دریافت تلکس می باشد .
این دستگاه از ۵ قسمت تشکیل شده است ؛
مانیتور – کیبورد – آنتن – message terminal – Iransciver – منبع تغذیه
message terminal : شامل دو برد الکترونیکی است که قطعات روی بردها و در صورت لزوم کل بردها یا هر کدام از آنها قابل تعویض می باشند .
iransciver : وظیفه فرستادن و دریافت کردن سیگنال را بر عهده دارد .

۴-دستگاه inmarsat-m :
این دستگاه از طریق چهار ماهواره موجود در مدار کره زمین کل کره زمین را پوشش می دهد و قادر است ارتباط کشتی با کشتی و کشش با خشکی را بوسیله تلفن و فاکس و email و تلکس برقرار می سازد .

این دستگاه از قطعات زیر تشکیل شده است :
منبع تغذیه : آنتن و گوشی اصلی – یک گوشی فرعی – گوشی فاکس -کامپیوتر و یک Switch Box .
منبع تغذیه : انرژی کار دستگاه را تامین می کند و از بردها وترانس های الکترونیکی تشکیل شده است که قابل تعویض می باشند .
آنتن : آنتن این دستگاه دارای یک پوشش فلزی و پلوم شده می باشد و از جزئیات داخل آن اطلاعی در دست نیست .
گوشی اصلی : این گوشی از یک مانیتور و یک کیبورد تشکیل گردیده است و تنظیمات کار دستگاه بوسیله یک کیبور انجام می گیرد .
گوشی فرعی : یک گوشی تلفن عادی می باشد و به Switch Box متصل می گردد .
لازم به ذکر است که در همه کشتیها دستگاه inmarsat-m وجود دارد و از بین بقیه inmarsat ها یکی در هر کشتی وجود دارد . و ضرورتی ندارد که از هر چهار نوع inmarsat در همه کشتی ها موجود باشد .

دستگاه های ناوبری :
دستگاه MF-HF :
از اجزاء زیر تشکیل می شود :
Power – فرستنده – گیرنده – ترمینال تلکس – dsc unit – MFHF controller – MFHFdsc controller – transiver – (Atu = Antenna traning unit)Antena

دستگاه VHF و VHF-DSC :
این دستگاه برای ارتباط بی سیمی است در مسافتهای کوتاه یعنی ۵۰ تا
۱۰۰ مایل دریایی (حدوداً ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتر ) .
این دستگاه از یک منبع تغذیه و چند بورد الکترونیکی شامل قسمت کنترل و فرستنده و گیرنده و یک عدد گوشی می باشد .

دستگاه ماهواره ای GPS :
این دستگاه اطلاعاتی از قبیل سرعت – موقعیت کشتی از نظر طول و عرض جغرافیایی و مسیر حرکت کشتی را از طریق ماهواره دریافت می کند .
این اطلاعات هر ۱۵ ثانیه یکبار برای کشتی ارسال می گردد و توسط GPS دریافت و در صفحه نمایش آن برای پرسنل نمایش داده می شود .

دستگاه Navtex :
این دستگاه وسیله ای است که در هر کجای دنیا به طور منظم وضعیت آب و هوایی که در آن قرار دارد را از نزدیکترین ایستگاه فضایی دریافت ورودی کاغذهایی که از داخل printer آن خارج می شود برای کارکنان نمایش می دهد .
این سیستم تشکیل شده است از یک دستگاه مرکزی و یک آنتن و کابل رابط تلفن .

دستگاه Echo Sounder :
این دستگاه با فرستادن امواج صوتی به طرف کف دریا عمق آب زیر کشتی را تعیین می کند . این دستگاه دارای یک فرستنده امواج صوتی است که در کف کشتی داخل آب قرار دارد . این فرستنده قابل تعمیر نیست .
دستگاه رادار : تشکیل گردیده است از Display – مگنترون – webgide .
Display : متشکل است از مانیتور – صفحه کلید و یک ماوس .
مگنترون : موجهایی با فرکانس پایین را تبدیل به موجهایی با فرکانس بالا می کند .
webgide : رابطه بین مگنترون و اسکنر است .

کامپیوترهای نصب شده در داخل کشتی
این کامپیوتر از نوع اسکازی می باشند تا در برابر لرزشهای کشتی در هنگام طوفان مقاوم باشد . کامپیوترها دارای یک کیس مخصوص و دارای لرزه گیر می باشند .

قطعات داخل کیس عبارتند از :
هارددیسک از نوع اسکازی
فلاپی درایو
سی دی درایور
مادربورد – کارت صدا – کارت گرافیکی – کارت شبکه – رم
قطعات متصل شده به کیس :
مانیتور – ماوس – مودم
نرم افزار های نصب شده داخل کامپیوتر
۱)نرم افزا انین لاگ آبستراک : جهت کنترل کارهای مهندسی موتورخانه .
۲)نرم افزار Marinet : جهت ارسال و دریافت Email .
۳)نرم افزار Antivirus 2001 : جهت مبارزه با ویروسهای موجود در بعضی email ها …

منابع :
برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات بخش صنایع و خدمات دکتر سید حسینی .

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 44

فرمت فایل: WORD