پرسشنامه بی تفاوتی اجتماعی

پرسشنامه بی تفاوتی اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی آزمون محقق ساخته ای است که با هدف ارزیابی عوامل موثر بر بی نفاوتی اجتماعی در دانشجویان تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه شامل ۳۴ سوال است و ۴ مولفه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد . همچنین براساس طیف لیکرت بوده و از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم امتیازبندی شده است.

درفرآیند زندگی اجتماعی روزمره، یک سری وضعیت های اضطراری (گرفتاری و دردسر) ناگهانی اتفاق می افتندکه طی آن بشدت به کمک و یاری دیگران ( شاهدان ) نیاز می شود تا مشکل مرتفع گردد. اما در هنگام وقوع این گونه حالت های اضطراری واکنش بسیاری از شاهدان ، بی تفاوتی است. یافته های پژوهش با توجه به نتایج دیگر مطالعات و تحقیقات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که با افزایش همدلی ، بالا بردن حس مسئولیت پذیری اجتماعی و کاهش تحلیل هزینه – پاداش مادی می توان بی تفاوتی را کاهش و نوعدوستی را افزایش داد

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
مولفه : دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD