مقاله تاثیر تجهیزات و ماشین آلات استاندارد بر بهره وری یک واحد تولیدی

مقاله تاثیر تجهیزات و ماشین آلات استاندارد بر بهره وری یک واحد تولیدی

تاثیر تجهیزات و ماشین آلات استاندارد بر بهره وری یک واحد تولیدی
چکیده:
یکی ‌از‌‌‌ راههای‌ بهبود‌ و پیشرفت ‌اقتصادی و روز افزون یک واحد تولیدی، استفاده از تجهیزات و ماشین آلات استاندارد در جهت بهره وری یک واحد تولیدی است و براساس اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره‌وری، فرصتهای بهبود تعریف می شود و چرخه بهره وری را می‌توان انجام داد.در این مقاله پس از مرور مختصر ادبیات و مفاهیم بهره‌وری، به بررسی تاثیر استفاده از تجهیزات و ماشین آلات استاندارد بر بهره وری یک واحد تولیدی می پردازیم.

فهرست مطالب:
چکیده
تعاریف بهره وری
تعابیــر مختلف از بهره وری
سطـوح بهـره وری
عوامل بهره وری
آثار استفاده از تجهیزات و ماشین آلات استاندارد
تاثیر تجهیزات بر بهره وری واحد تولیدی
استاندارد بودن دستگاه ها و تجهیزات واحد تولیدی
تاثیر ماشین آلات استاندارد بر خروجی (OUTPUT) واحدهای تولیدی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD