اقدام پژوهی چگونه میتوانم با گردش علمی نسبت به زمین شناسی در دانش آموزان ایجاد انگیزه نماییم

اقدام پژوهی چگونه میتوانم با گردش علمی نسبت به زمین شناسی در دانش آموزان ایجاد انگیزه نماییم

اقدام پژوهی درس زمین شناسی

اقدام پژوهی چگونه میتوانم با گردش علمی نسبت به زمین شناسی در دانش آموزان ایجاد انگیزه نماییم

چکیده
در ابتدایی سال تحصلی با دانش آموزانی روبرو شده ام که رقبت آنچنانی با زمین شناسی نداشتند. لذا تصمیم گرفتم با برنامه گردش علمی به عنوان یکی از چندین راهکار کلید،. بسیاری از ضعفهای آموزشی مربوط به زمین شناسی را برطرف نماییم.

در این راستا لازم است که برنامه ریزان آموزشی آنرا در سیاستهای کلان خود دوباره زنده کنند. تا شاهد ارتقاء سطح علمی دانش آموزان ـ آن هم به طور واقعی ـ باشیم. رشد و توسعه هر جامعه متاثر از چگونگی آموزش نیروی انسانی آن جامعه است. آموزش به دو صورت رسمی و غیررسمی انجام می پذیرد. که به تغییر رفتار و ایجاد مجموعه ای از دانش، تفکر، نگرش و مهارت می انجامد .

چگونه در دانش آموزان ایجاد انگیزه کنیم

چگونه در دانش آموزان ایجاد انگیزه کنیم

مقدمه
موضوع اصلی اقدام پژوهی حال حاضر چگونه توانستم با گردش علمی نسبت به درس زمین شناسی در دانش آموزان ایجاد انگیزه علاقه نمایم است. هدف من از انجام این پژوهش ایجاد انگیزه در درس زمین شناسی برای دانش آموزان آورامان میباشد. برنامه آموزش زمین شناسی ـ بالاخص زمین شناسی ـ نیاز به یک اسپانسر دارد. و برای این رشته مهم، بهتر از استفاده از فضای دلچسب طبیعت نمی توان یافت.

دیر بازیست که زمین شناسی نتوانسته است آن حلاوت لازم را به ذائقه مخاطبان خود که همانا فراگیران درسی باشند ، بچشاند . البته در اینجا باید اسامی مدرسین را به این مخاطبین اضافه کرد چون آنها هم به نوعی محصول این نظام آموزشی هستند. و به نوعی این مشکل را با خود یدک می کشند . مشکل اینجاست که معلمان نیز در کنار دروس دانشگاهی خود ، برنامه بازدید و گردش علمی را کم رنگ تر دیده اند و انگار قرار است. که زمین شناسی را در داخل بوته آزمایشگاه تجربه کرد و از این لحاظ به نوعی ، قربانیان این ناهنجاری آموزشی محسوب می شوند .

فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
گرداوری اطلاعات ۴
شواهد ۱ ۱۳
انتخاب راه حل ۱۴
اعتبار بخشی راه حل ۱۴
اجرای راه حل ۱۵
شواهد ۲ ۱۶
نتیجه گیری ۱۸
پیشنهادات ۱۸
منابع ۲۱

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 21

فرمت فایل: WORD