پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش 221 اسلاید

پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش 221 اسلاید

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش دکتر علی تقی پور ظهیر ۲۲۱ اسلاید
هدف های کلی کتاب
اصول و مبانی آموزش و پرورش
آشنایی با مبانی آموزش و پرورش به ویژه مبانی فلسفی آموزش و پرورش ، و راهگشایی و راهنمایی به کاربرد این اطلاعات در برنامه ریزی های درسی، طراحی آموزشی، مدیریت و اداره کلاس است

فهرست مطالب
قسمت اول:
آموزش و پرورش (تحلیل مفاهیم موضوعها و هدفها)
فصل اول:
آموزش و پرورش( مفاهیم و تعاریف)
فصل دوم:
آموزش و پرورش به عنوان دانش پایه یا کاربردی
فصل سوم:
آموزش و پرورش و روانشناسی
فصل چهارم:
هدفهای آموزش و پرورش
قسمت دوم :
موضوع آموزش و پرورش
فصل پنجم:
آموزش و پرورش در دوره طفولیت و اول کودکی
فصل ششم:
آموزش و پرورش در دوره کودکی و نوجوانی
قسمت سوم :
معلم به عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش و پرورش
فصل هفتم:
معلم( ویژگیهای شخصی، حرفه ای و فنی)
قسمت چهارم :
معلم به عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش و پرورش
فصل هشتم :
تدریس و انضباط (تحلیل مفاهیم)
فصل نهم :
انضباط

فصل اول
آموزش و پرورش
( مفاهیم و تعاریف)
هدفهای رفتاری فصل اول

 1. دلایل درونی و بیرونی برای ورود به جرگه معلمی را تشخیص دهید و برای هر کدام 3 نمونه ذکر کنید
 2. ((توجیهات )) خود آگاه و ناخود آگاه را برای ورود به حرفه معلمی بیان کنید
 3. مفهوم ((آموزش و پرورش ))را با مفهوم (معالجه )در پزشکی مقایسه کنید
 4. واژه های ((آموزش و پرورش ))،((آموزش)) ، ((پرورش ))و ((تربیت )) و حدود و گستره هر یک را از هم باز شناسید
 5. تفاوت مفاهیم ((اعم ))و ((اخص ))تربیت را بیان کنید
 6. تاکید ها و اولویت هایی که در مفاهیم مختلف قدیمی و جدید آموزش و پرورش وجود داشته و دارد نشان دهید
 7. تعاریف دستوری ، توصیفی و برنامه ای آموزش و پرورش را از همدیگر تشخیص دهید

مقدمه
دلایل ورود به جرگه معلمی

 1. بیرونی = مقام – پول
 2. درونی = دوست داشتن تدریس – پاداش معنوی

مقایسه مفهوم آموزش و پرورش با معالجه
تشابه آموزش و پرورش با پزشکی
پزشکی = هدف آن کمک به غایت بهبودی از لحاظ جسمی و روانی است
آموزش و پرورش = رشد کیفیات مطلوب

تفاوت آموزش و پرورش با پزشکی
پزشکی

 1. فرد را از حالت انحراف به حالت بهبود بر می گرداند
 2. اتفاق نظر در باره سلامت جسمی وجود دارد

آموزش و پرورش

 1. در بحران ارزش قرار دادن
 2. عدم همراهی در باره کیفیات مطلوب

مفهوم آموزش و پرورش و تربیت
آموزش = انتقال معلومات و اطلاعات جهت تحول و دگرگونی رفتار
پرورشی = فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی استعدادهای طبیعی و تواناییهای درونی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 221

فرمت فایل: پاورپوینت