پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان زاتر و چاسین (CCAQ)

پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان زاتر و چاسین (CCAQ)

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی شناختی کودکان زاتر و چاسین (CCAQ)

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان توسط زاتر و چاسین معرفی شده است . پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ) توسط شی یر زاتر و لائوری چاسین (۱۹۸۳) ساخته شده است که از ۴۰ گویه و ۴ خرده مقیاس ارزیابی منفی (۱۰ سوال)، افکار ناکارآمد (۱۰ سوال)، ارزیابی مثبت (۱۰ سوال) و افکار کارآمد (۱۰ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش شناخت های مرتبط با اضطراب امتحان بکار می رود. این پرسشنامه در قالب ۴ مولفه به بررسی و ارزیابی شناخت های مرتبط با اضطراب امتحان می پردازد. این مولفه ها عبارتند از ارزیابی منفی، افکار ناکارآمد، ارزیابی مثبت،افکار کارآمد.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ)، خرده مقیاس ها با استفاده از ضریب آلفا، همسانی درونی متوسط تا خوبی داشتند: ارزیابی مثبت = ۷۴/۰، ارزیابی منفی = ۸۲/۰، افکار کارآمد = ۶۷/۰، افکار ناکارآمد = ۷۲/۰٫ همبستگی های پایایی بازآزمایی در مدت یک دوره زمانی ۶ هفته ارزیابی مثبت = ۷۱/۰، ارزیابی منفی = ۶۹/۰، افکار کارآمد = ۶۹/۰، افکار ناکارآمد = ۶۳/۰ بودند، که برای یک ابزار اندازه گیری کودکان به طور منصفانه در طی این دوره طولانی قوی هستند.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولقه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD