پرسشنامه آوای سازمانی هامس

پرسشنامه آوای سازمانی هامس

پرسشنامه استاندارد آوای سازمانی هامس شامل 18 سوال است که دارای مولفه روایی و پایایی ، تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی و عملیاتی آوای سازمانی
آوای سازمانی اشاره به بیان دیدگاه کارکنان با هدف ابراز نارضایتی، همبستگی جمعی، مشارکت در تصمیم یا حفظ روابط متقابل است. نخستین بار هیرشمن به سال ۱۹۷۰ از اصطلاح آوای سازمانی استفاده کرد و این مفهوم را به صورت هرگونه تلاش برای تغییر، به جای فرار از مسائل قابل اعتراض تعریف کرد. او اظهار داشت که کارکنان در برابر شرایط ناخوشایند با ترک سازمان یا بیان نارضایتی از خود واکنش نشان می‌دهند. پس از آن مطالعات روی این مفهوم و عوامل موثر بر آن در تئوری‌های مدیریت گسترش یافت. آوا را بعنوان ابراز شفاهی ایده‌ها، اطلاعات و نظرات راجع به کار با انگیزه‌ی مثبت تشریک مساعی، بصورت غیرانفعالی، مثبت و دیگرخواهانه در سازمان تعریف کرده‌اند. این پرسشنامه شامل سه بعد می‌باشد.

  • تشویق (encouragement)
  • ایمنی (safety)
  • کارآمدی یا سودمندی (efficacy)

در ادبیات مدیریت و سازمان، واژه آوای به عنوان صریح صحبت کردن و بیان شفاهی ایده ها، اطلاعات، نقطه نظرات راجع به کار، فرایندها، مسائل و مشکلات و همچنین قضاوت و ارزیابی سیستم و مدیریت می‌باشد. بنابراین، این اظهارات ممکن است غیر انفعالی، مثبت و دیگرخواهانه باشند. این مقوله در برابر پدیده مخرب سکوت سازمانی قرار دارد. سکوت سازمانی زمانی رخ می‌دهد که کارکنان به صورت هدفمند از ارائه اطلاعات و دیدگاه‌ها به سازمان اجتناب می‌کنند. سازمان­ها به منظور بقا به افرادی نیاز دارند که نسبت به چالش­های محیط اطراف خود مسئول باشند و از به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانسته‌های خود واهمه نداشته باشند. با وجود تمرکز ادبیات مربوط به نیروی انسانی بر توانمند­سازی وکانالهای ارتباطی باز، بسیاری از کارکنان گزارش کرده­اند که از ارائه نظر و دیدگاه­های خود جلوگیری می‌کنند. با استفاده از پرسشنامه آوای سازمانی می‌توانید این مقوله کلیدی در سازمان را موردسنجش قرار دهید.

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ و………

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). و………

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
فایل PDF: دارد
تعداد سوال:  18 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD