مقاله برنامه ریزی و نظارت در آموزشگاه های فنی و حرفه ای

مقاله برنامه ریزی و نظارت در آموزشگاه های فنی و حرفه ای

برنامه ریزی و نظارت در آموزشگاه های فنی و حرفه ای
بخشی از مقاله
هدف از تأسیس آموزشگاه:
با استناد به جزوه مدیریت آموزشی که توسط جناب آقای احمد براقی تهیه و تدوین گردیده، هر نظام آموزشی، برای اینکه بتواند وظایف و مسئولیت های خود را به طور مفید و موثر انجام دهد، باید اهدافی را برگزینند و اینجانب نیز هدف هایی از تاسیس این آموزشگاه دارم که به شرح ذیل می باشد:
در درجه اول هدفم پرورشی استعدادهای کسانی است که خواهان و علاقه مند به این هنر می بشاند و سعی دارم با تمام توان آنچه که تا به حال آموخته ام در طبق اخلاص به این عزیزان تقدیم کنم.
و دیگر آنکه فراهم آوردن راهی برای شناختن نیازها و حل مشکلات فراگیران و خود تا بتوانم از این راه هم نیازیهای فراگیران و هم نیازهای معنوی و مالی خود را نیز تا حدودی بر طرف سازم.

شرح وظایف پرسنل آموزشگاه (براساس چارت سازمانی)
موسس: مسئولیت تهیه و تعمیر تجهیزات آموزشی و رابط بین آموزشگاه و سازمان است.
مدیر آزمایشگاه: مسئولیت نظارت و اداره آموزشگاه بر عهده اوست.
موسس: مسئولیت تهیه و تعمیر تجهیزات آموزشی و رابط بین آموزشگاه و سازمان است.
منشی: وظیفه ثبت نام و امور داخلی آموزشگاه و راهنمایی جهت ثبت نام به عهده ایشان می باشد و رابطی بین دیگر پرسنل با مدیر است.
مربی: آموزشی کارآموزیان و هنرجویان براساس استاندارد های مورد تایید سازمان.
کمک مربی: همکاری با مربی و در صورت غیبت و بی جایگزین آن و رسیدگی به فراگیران.
حسابدار: مسئولیت بررسی امور مالی و اداری را دارد.
مشاور: مصاحبه با کارآموزان و فراگیران و راهنمایی آنان را بر عهده دارد.
خدمات: رسیدگی به امور خدماتی و نظافتی آموزشگاه

آئین نامه و آموزشی و انضباطی آموزشگاه
۱- فراگیران هر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند بدون تاخیر و غیبت.
۲- رعایت قوانین و اصول آموزشگاه طبق برگه ثبت نام.
۳- رعایت اصول بهداشت در محیط کار.
۴- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتی که اولین جلسه آموزشی تشکیل گردیده باشد. هزینه های جانبی از شهریه کسور مابقی مسترد می گردد.
۵- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشی به هیچ عنوان مبلغ شهریه مسترد نمی گردد.
۶- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکلی برای وسائل فراگیران آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
۷- به همراه داشتن کلیه وسائل لازم جهت آموزشی فراگیر الزامی است.
۸- ثبت ساعت ورود و خروج فراگیران توسط منشی و امضا به فراگیران.
۹- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشی به هیچ عنوان مبلغ شهریه، مسترد نمی گردد.
۱۰-در صورت غیبت فراگیره آموزشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال کلاس جبری ندارد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD