مقاله پیرامون آمادگی برای نوشتن

مقاله پیرامون آمادگی برای نوشتن

آمادگی برای نوشتن
چکیده تحقیق
زمان ما زمان پایبندی حقایق و عینیت ها ی سفت و سختی است که تخیل را بی قدر و مقدار کرده است . اغلب هنر و تخیل به جای غذای مقوی و ناب زندگی منجمد کننده زندگی به حساب می آید در صورتی که می شود هنر و تخیل منجمد کننده نباشد بلکه سرچشمه ی تجربه های ارزشمند انسان به حساب آید و از آنجایی که خواندن و نوشتن پایه و اساس یادگیری می باشد و در جوهر آن هنر و تخیل نهفته است و اگر قرار است که کودکان به مفهوم کامل با سواد شوند ، باید بین تجربه ی تخیلی و هنری هر کودک و برنامه کار ( فعالیتهای گفتاری و نوشتاری ) ارتباط تنگاتنگی بوجود آورد تا این دو به هم گره بخورند و ارائه برنامه هایی برای نوشتن در سال اول دبستان و قبل از آن یکی از راههای ترکیب این عناصر حیاتی است که سبب ارتقاء و پیشرفت کودکان می شود در متن مقاله نیز سعی کرده ام با بهره گیری از شیوه های جذاب و کارآمد و منطبق بر تخیل زیبای کودکان رهنمودهایی را تحت عنوان شیوه ی گام به گام برای آمادگی نوشتن بچه ها ارائه نمایم .

فهرست مطالب
چکیده
نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن
آیا برنامه های آمادگی برای نوشتن یک ضرورت است
چگونه می توان در کودکان آمادگی لازم برای نوشتن را ایجاد کرد
چه دلایلی برا ی آمادگی برای نوشتن بچه ها وجود دارد ؟
ایجاد و افزایش انگیزه در شاگردان به منظور آمادگی برای نوشتن
ایجاد و افزایش انگیزه در معلمین
و اما رهنمود هایی برای آمادگی نوشتن تحت عنوان آموزش نوشتن گام به گام به بچه ها در سال اول دبستان
آموزش اصول درست نویسی
یادداشت پیشرفت کار کودکان
منابع و ماخذ

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 21

فرمت فایل: WORD