مقاله آبخیزداری بند گابیونی منطقه دم چنار

مقاله آبخیزداری بند گابیونی منطقه دم چنار

آبخیزداری بند گابیونی منطقه دم چنار
مقدمه مقاله
منابع آب وخاک دو منبع اصلی و اساسی در رابطه با بهره برداری و استفاده از اراضی می باشد. شکی نیست که شناخت صحیح این دو منبع حیاتی از جمله مواردی است که آگاهی لازم و کافی را در راستا مدیریت جامع و منطقی بر عرصه های آبخیز کشور بدنبال داشته و بستر مناسب را جهت استمرار و تداوم استفاده از منابع موجود با لحاظ داشتن توسعه پایدار فراهم می آورد. شاید نتوان بین این منابع یکی را بر دیگری برتر دانست ولی بنا به عقیده اکثریت صاحب نظران اهمیت نقش و جایگاه خاک را نمی توان نادیده انگاشت. چرا که خاک محل استقرار ریشه گیاهان ، محیط مناسب و مساعد جهت فعالیت موجودات ریز و درشت ، محیط مناسب جهت تبادل عناصر غذایی و…، و در این مطالعه که اعمال مدیریت بر منابع خاک، آب، گیاه، موجودات زنده و… را دنبال می نماید. جایگاه مناسب خود را دارا می باشد. اهداف این مطالعات می توان اطلاع و آگاهی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک، حاصلخیزی خاک، ظرفیت اراضی برای انواع استفاده های اساسی از زراعت (آبی و دیم، مرتع، جنگل، تفرجگاه، حفاظت حوزه آبخیز و غیره) محدودیت های خاک و پتانسیل استفاده از اراضی و… بر شمرد.
اهداف غیر مستقیم این مطالعه را می توان مشتمل بر موارد ذیل برشمرد: …

فهرست مطالب:
مقدمه
موقعیت و وسعت
کیفیت منابع آب
آب و هوا (اقلیم)
زمین شناسی و ژیومورفولوژی
پوشش گیاهی
تاریخچه گابیون
تعریف گابیون
طریقه بستن سبدهای گابیون
طریقه پر کردن سبد های گابیونی از سنگ
اصول طراحی بندهای گابیونی
موارد قابل محاسبه برای طراحی
سازه های حفاظتی توریسنگی در رودخانه ها
مزایا استفاده از گابیون
معایب گابیون
مراحل ساخت بندهای گابیونی به روایت تصویر

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD