تحقیق درباره گشتاور پیچشی

تحقیق درباره گشتاور پیچشی

گشتاور پیچشی :
حالت اول: زمانی که بازو حرکت می کند و پایه ثابت است. این حالت به دو زمان قابل تفکیک است. زمانی که بازو شتاب دارد و زمانی که بدون شتاب با سرعت زاویه ای ثابت در حال حرکت است. ما می توانیم با تجسم حرکت باز و متوجه شویم که وقتی در آغاز حرکت بازو قرار داریم و شتاب زاویه ای بازو را بسمت بالا می برد، در پایان این شتاب گیری که هم و هم مقادیری غیر صفر دارند. بیشترین مقدار لنگر به بازو وارد می شود. در معادلات تقدیم ناپایای بدست آمده مقدارگذاری می کنیم.

فرمول محاسبه گشتاور پیچشی

این دو مقدار بدست آمده گشتاور در مختصات xyz می باشد که باید به این امر توجه شود.

حالت دوم:
زمانی که پایه حرکت می کند. در این حالت بازو ثابت است. این حرکت نیز دو حالت بدون شتاب با سرعت زاویه ای ثابت پایه و زمان شتاب گیری پایه دارد که حالت اول بدلیل ثابت بودن و و به حالت تقدیم پایا تبدیل می شود.
حالت شتابدار حرکت پایه در زمانی که سرعت پایه نیز به مقدار نهایی خود رسیده است یعنی لحظه رسیدن به . در این حالت هم و غیر صفرند.
یعنی M در جهت منفی x عمل می کند. این از قانون دست راست در مورد حرکت تقدیمی هم قابل آزمون است.
=۱۶۱۸N.m

حالت سوم:
حرکت عمومی دستگاه که یک تقدیم پایاست. در این حالت معادلات بگونه زیر ساده می شوند:
که این معادلات بجز علامت منفی P که بدلیل حرکت CCW بشقاب است همان معادلاتیست که در کتب برای حرکت تقدیمی آمده است. با جایگذاری مقادیر داریم:

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: WORD