مجموعه گزارشات کارآموزی کیفری و حقوقی

مجموعه گزارشات کارآموزی کیفری و حقوقی

مجموعه گزارش های کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در ۳۳۹ صفحه در قالب ورد

فهرست مطالب:
ابطال سند
ایرادضرب وجرح عمدی
خیانت درامانت
تقسیم سهم الارث و فروش منزل
تغییر نام
تعدیل اجاره بها
افراز
مزاحمت تلفنی
الزام به تنظیم سند رسمی
خرید مال مسروقه
کلاهبرداری
خلع ید
سرقت اتومبیل
مطالبه
ابطال اجرائیه
تحویل مبیع
ممانعت از حق
بی احتیاطی در استفاده از سلاح
کلاهبرداری
توقیف عملیات اجرائی
استرداد اتومبیل
جعل اسناد رسمی
تصرف عدوانی
فسخ مبایعه نامه
خیانت در امانت
مطالبه
ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی
تصادف منجر به فوت
تخلیه
مطالبه
قبول فرزند خواندگی
مطالبه
سرقت چک
نزاع دسته جمعی
سرقت
شرکت در ایراد صدمه عمدی و تخریب
مطالبه وجه
ابطال نظریه به کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری
اجازه فروش
مطالبه وجه
تنفیذ وصیتنامه
جعل
تخلیه
فسخ قولنامه
انتقال مال غیر (منافع)
تحویل مبیع
شرکت در سرقت
اجازه انتقال سند
اعتراض ثالث
مطالبه
ابطال قرارداد
دعوی تقابل به خواسته خلع ید (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند)
نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی
جعل واستفاده از سند مجعول
تنظیم سند
مطالبه
خلع ید
ابطال سند
شرکت در نزاع دسته جمعی
سرقت
تخلیه
مطالبه وجه
تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی
ایراد صدمه ومزاحمت
تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن
تحصیل مال مسروقه
تقسیم ماترک
انتقال منافع مال غیر
مطالبه
چک
تخلیه
الزام به فروش عین مستاجره

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 339

فرمت فایل: WORD