گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم و آفات و بیماری ها و علف های هرز

گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم و آفات و بیماری ها و علف های هرز

موضوع کارآموزی : مراحل داشت و برداشت گندم و آفات و بیماری ها و علف های هرز
مختصری از گزارش کارآموزی :
وقتی بارندگی در حد مطلوب است، باید مواد غذایی را به اندازه‌ای مصرف کرد که گیاه قادر به استفاده کامل و مفید از آن در شرایط مطلوب رطوبتی باشد. اغلب خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک بطور طبیعی دارای ذخیره پتاسیم زیادی هستند و این مقدار برای زراعت دیم معمولاً کافی است. برعکس، ذخیره فسفر خاک برای عملکرد رضایت‌بخش کافی نیست و باید بر اساس تجزیه خاک و توصیه مناطق فسفر خالص را قبل و یا موقع کاشت مصرف کرد تا استفاده از آن در مراحل اولیه باعث تحریک رشد و استقرار خوب گیاه و نفوذ بهتر ریشه شده و پیش‌رسی محصول افزایش یابد.

فسفر در ازدیاد مقاومت گیاه نسبت به خشکی موثر است. مصرف کودهای ازته در غلات دیم، حتی در شرایطی که حاصلخیزی خاک خوب باشد، مفید خواهد بود. زمان مطلوب مصرف کودهای ازته متغیر بوده و بستگی به پراکنش بارندگی دارد و بهتر است بر اساس آزمون خاک و توصیه مناطق، ازت خالص (به صورت ۳/۲ در پاییز در موقع کاشت و در صورت اطمینان از بارندگی‌های بهاره ۳/۱ آن را در بهار به صورت سرک)‌ مصرف نمود.

فهرست مطالب
تغذیه گندم
مهمترین آفات مزراع گندم در منطقه گمیشان
مشخصات، زیست‌شناسی، خسارت و کنترل
مشخصات، زیست‌شناسی، خسارت و کنترل
شناسایی آفت
مناطق انتشار، گیاهان میزبان، شیوه و شدت خسارت
زندگی آفت
مدیریت تلفیقی آفت
بیماری‌های مهم مزارع گندم در منطقه گمیشان
زنگ زرد گندم Yellow rust, Stripe rust
علائم بیماری
زیست‌شناسی
نحوه خسارت
مدیریت تلفیقی بیماری
تعیین زمان سمپاشی
سیاهک آشکار گندم Loose smut
علائم بیماری
زیست‌شناسی قارچ عامل بیماری
سفیدک پودری گندم Powdery mildew
علائم بیماری
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی بیماری Septoria leaf blotch
بیماری سوختگی سپتوریای گندم (سپتوریوز)
علائم بیماری
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی آفت
بیماری فوزاریوم خوشه گندم Scab (Fusarium Head Blight)
علائم بیماری
زیست‌شناسی
مدیریت تلفیقی بیماری
مهمترین علف‌های هرز مزارع گندم در منطیه گمیشان و روش‌های کنترل آن
۱٫ چچم ‌Lolium multiflorum
۲٫ یولاف وحشی Avena fatua
۳٫ علف خونی (فالاریس) Falaris minor
۴٫ شلمی Ropistrum rugosum
۵٫ یونجه زرد Melilotus indicus
کیل‌گیری
مشخصات زراعی ارقام گندم مورد کشت در منطقه گمیشان
مناطق مناسب کاشت
برداشت گندم
گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم آفات، بیماری‌ها و علف های هرز
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
مرکز خدمات کشاورزی گمیشان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 27

فرمت فایل: WORD