گزارش کارآموزی تمرین دبیری

گزارش کارآموزی تمرین دبیری

کارآموزی تمرین دبیری معلمی

نمونه گزارش شماره یک
گزارش مشاهده یک جلسه درس:
نام مشاهده کننده: محسن اشرفی
موارد مشاهده:
الف: محل: مدرسه راهنمایی کسائیان نائینی (۲) ناحیه ۱
پایه: اول راهنمایی منطقه نیشابور
ب: مشخصات:
۱- مشخصات آموزگار و کلاس: A جنس: مرد
سابقه خدمت رسمی ۱۸ سال سابقه تدریس در این پایه ۱۶ سال
مدرک تحصیلی: لیسانس رشته تحصیلی: الهیات
۲- تعداد دانش آموزان پسر: ۲۵ نفر

ج: مشخصات درس:

  1. موضوع درس آموزش قرآن مدت تدریس ۹۰ دقیقه
  2. هدف کلی درس: آشنایی با خواندن درست و تلفظ درست قرآن
  3. هدفهای جزئی (مرحله ای- رفتاری)
  • الف- تسلط دانش آموزان بر حفظ و ترجمه آیات
  • ب- مهارت در روخوانی و صحیح خوانی کلمات قرآنی
  • ج- استفاده از ترجمه و کاربرد آیات در رفتار فردی و زندگی اجتماعی
  • د: گزارش تدریس شده:

الف- ارزشیابی تشخیصی:

درس را که در جلسه قبل گفته است یک دور در این جلسه خواندند و بعد درس جدید را شروع کرد.
ب- مهارت شروع: از دانش آموزان می خواهد درس جدید را خودشان بخوانند و هرکجا دانش آموز دچار مشکل می شد خود معلم مشکل را حل می کرد.

ج- مهارت توضیح:
معلم می کوشید تا دانش آموزی که یک لغت قرآنی را اشکال دارد و یا اشتباه می خواند معلم صحیح آن را می خواند تا دانش آموز متوجه اشتباه خود شود و هم با تلفظ درست آن آشنا شود.

د- شیوه های تدریس و فعالیتهای آموزشی به کار گرفته شده در مورد مفاهیم اساسی درس پرسش و پاسخ در درس قرآن و خواستن از دانش آموزان تا آیه ها را بلند بخواند و هرجا که اشکال دارد معلم به صورت آهسته و آرام و به صورت کلمه کلمه آن را به دانش آموز می گوید طوری که دانش آموزان دیگر متوجه درست خواندن آن آیه شوند.

ذ- رسانه ها
در این درس از وسایلی مانند کتاب قرآن و تخته و یک نوار قرآن برای خواندن صحیح درس قرآن به کار گرفته شد.

ر- مهارت اختتام

وقتی درس داده شد از بعضی از دانش آموزان خواست که همان درس را یک بار بلند بخواند و برای جلسه دیگر امتحان گرفته می شود.

ز- ارزشیابی
در ضمن تدریس آیاتی را که برای معنی کردن آن احتیاج بود که بچه ها معنی چند دقیقه وقت گذاشت تا بچه ها بتوانند آن آیه را معنی کرده و تحویل معلم خود بدهند.

س- توصیه و پیشنهاد دانشجو:

  1. یک داستان از قرآن یا پیامبران بهتر بود اول کلاس قبل از درس گفته می شد.
  2. دانش آموزان بهتر بود یک قرآن کوچک همراه خود می آوردند تا از روی کتاب قرآن بقیه آیات قرآن را از روی آن می خواندند.

بسمه تعالی
وقتی معلم وارد کلاس شد بچه ها به احترام معلم از جای خود بلند شدند و معلم با خوش اخلاقی با بچه ها رفتار کرد و چون جلسه قبل گفته بود از بچه ها سئوال پرسیده می شود این جلسه ۱۰ دقیقه به بچه ها فرصت داد کتاب را یک دور بخوانند تا بعد سئوال کند و حضور و غیاب را در اول ساعت انجام داد. طریقه تدریس ایشان به این گونه بود که هر سئوالی از دانش آموز پرسیده می شود یک نمره به عنوان نمره ماهانه یا نمره پایان سال ثبت کرده تا بیشتر بچه ها تشویق به خواندن درس قرآن بشوند.

نحوه برخورد معلم با دانش آموزان نسبت به درس قرآن جدی و با ملایمت بود و برای سئوال کردن هر دانش آموز را پای تخته می برد و لغات قرآنی را که از جلسه قبل به آنها گفته بود این جلسه پرسید. اگر هر دانش آموز لغتی را نمی دانست از معلم می پرسید و جواب می گرفت و معلم از روش پرسش و پاسخ استفاده می کرد. درس را که در همان جلسه به دانش آموزان می دهد همانجا می گوید که کار در کلاسش را حل کنید. لغات در کتاب به این صورت است که کلمات قرآنی را معنی می کردند و وقتی معلم دانش آموزی را به پای تخته می برد و سئوالات درس گذشته را می پرسید با صدای بلند می پرسید تا همه بچه ها متوجه شوند که طریقه سئوال کردن معلم به چه صورت است.

اگر دانش آموزی به کلاس توجه نداشت اسم او را بلند صدا زده و می گوید توجه داشته باش وگرنه نمره منفی برای تو ثبت می کنم. بچه هایی که در هنگام سئوال کردن از دانش آموز بیکار هستند معلم به آنها می گوید که صفحه ۳۰ کتاب را باز کرده و به سئوالات قرآنی آن جواب دهند. معلم در هنگام سئوال کردن با صدای بلند سئوال می کرد تا دانش آموزانی که با طرز تلفظ آن آشنا نیستند یاد بگیرند که چگونه باید بخوانند.
وقتی پرسش از دانش آموزان تمام شد معلم از یک کنار خواست تا یک آیه از همان درسی که در هنگام پرسش از بچه ها گفته بود که بخوانند هر دانش آموز یک آیه گفته و معنی کرد و دوباره معلم همان آیات را به صورت کامل خوانده و ترجمه کرد. معلم بعد از این که سه فصل از درس قرآن را بچه ها می خواندند یک امتحان کلی می گیرد تا معلم بداند که دانش آموز به درس توجه کرده و یاد گرفته است. هرچند جلسه یک بار نوار قرآن آورده می شود تا دانش آموزان به آن گوش کرده و با تلفظ صحیح کلمات آشنا شوند.

وقتی یک دانش آموز از لحاظ خواندن اشتباه می خواند دانش آموزان درست آن را می گفتند و معلم از دانش آموزان می خواست که ساکت باشند چون خود دانش آموز متوجه اشتباه خود می شود و دوباره به آن آیه برمی گردد و این به عنوان ارزشیابی پایانی به حساب می آمد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
گزارش ۱
گزارش ۲
گزارش ۳
گزارش ۴
گزارش ۵
گزارش ۶
گزارش ۷
برنامه هفتگی سال اول
برنامه هفتگی سال دوم
برنامه هفتگی سال سوم
نکاتی چند درباره مشاهده
کتابخانه
آزمایشگاه
نمازخانه
عوامل انسانی
وضعیت آموزشی
طرح درس شماره ۱
طرح درس شماره ۲
طرح درس شماره ۳
طرح درس شماره ۴
طرح درس شماره ۵
طرح درس شماره ۶
طرح درس شماره ۷
لیست اسامی دبیران
کروکی مدرسه
طرح درس سالانه
کارنامه کارورزی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 46

فرمت فایل: WORD