پروپوزال وحدت وجود در اشعار عراقی

پروپوزال وحدت وجود در اشعار عراقی

دانلود پروپوزال آماده وحدت وجود در اشعار عراقی

پروپوزال آماده زبان و ادبیات فارسی

بیان مساله:
در اندیشه وحدت وجودی عالم همه اوست وسرتاسر هستی یک وجود بیش نیست و همه عالم مظاهر وجلوه های تجلی یک حقیقت واحدند ، حق دارای یک تجلی ازلی است در آن عبارتست از تجلی ذات الهی در صور جمیع ممکنات که امری معقول است و وجود عینی ندارد. اطلاق وجود برای خدا تنها برای تفهیم و تقریب به ذهن است و نامی بیش نیست زیرا خداوند در تصور کسی نمی آید و وجود عین حق است وحق در مقابل کثرت قرار ندارد و از این وحدت جز موجودات واحد ، ظاهر وپدیدار نگشته و او همان است که کل هستی را فرا گرفته و به عبارت دیگر هستی و مظاهر کوناکون آن خدا، یا واقعیت ازلی است اما در بین شاعران برجسته عارف وحدت وجودی می توان به مولوی، کمال الدین عبدالرزاق، عراقی، حافظ و جامی اشاره کرد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: WORD