پاورپوینت مقاله نویسی

پاورپوینت مقاله نویسی

این فایل پاورپوینت شامل 31 اسلاید بوده و درباره اصول مقاله نویسی می باشد.

مقاله چیست؟
مقاله یک نوشتار کوتاه و مفصل است که در مورد یک موضوع خاص به تفصیل بحث می‌کند. این نوع نوشتارها عمدتاً در روزنامه‌ها، مجلات، نشریات، و گاهی در کتب قرار می‌گیرند. مقالات به عنوان یک روش مؤثر برای ارتقاء دانش و اطلاعات، به اشتراک گذاری نظرات و ایده‌ها، و بحث در مورد موضوعات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نویسنده در یک مقاله معمولاً باید موضوع خاص مقاله را تعریف کند و سپس با استفاده از منابع معتبر و داده‌های قابل اعتماد، ادعاها و دیدگاه‌های خود را ارائه دهد. مقاله باید روشن و منطقی باشد و ادعاها و حجج نویسنده را پشتیبانی کند. همچنین، معمولاً باید به یک ساختار منطقی و سلسله مراتبی پیروی کند که به خواننده کمک می‌کند تا مطلب را به راحتی درک کند.

مقاله علمی چیست؟

مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش یک یا چند نفر در یک موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به نتایجی تازه، تهیه و منتشر می‏گردد (اعتماد و همکاران، 1381، ص2)

مقاله تحقیقی نوشته ای است که محقق، در آن، جریان و حاصل تحقیق خود را بیان می کند و لازمه اش آن است که حامل پیام یا نظر و دعوی و یا دست کم بیان تازه ای از آنها باشد. در چنین مقاله ای، سهم محقق باید مشخص و معلوم گردد (سمیعی، 1387 نقل در منصوریان، 1391).

پیش نیازها و مهارت های مقاله نویسى

 • احاطه به موضوع مقاله؛
 • صداقت و حسن نیّت (که شرط نوشتن است)؛
 • دسترسی به منابع اطلاعاتی و جستجوی بهینه اطلاعات مرتبط با موضوع مقاله؛
 • در نظر گرفتن مصلحت هاى جامعه، و نه منافع فرد یا گروه خاص؛
 • گشودن گرهى از گره هاى علمى، اجتماعى، و … از طریق گزینش موضوعاتى که طرح آن ها در جامعه دردى را دوا مى کند؛
 • توانایی نگارش و داشتن تمرین کافی برای نوشتن؛
 • آشنایی با شیوه استفاده از منابع و استناد درست به منابع علمی؛
 • آشنایی با ساختار نوشته های علمی؛
 • آشنایی با شیوه نگارش مناسب و ساده، در عین علمی نویسی.

انواع‌ مقاله‌

مقالات‌ را از چند دیدگاه‌ می‌توان‌ دسته‌بندی‌ کرد. یکی‌ از این‌ دسته‌بندی‌ها می‌تواند بر اساس‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مقاله‌ باشد که‌ از این‌ منظر مقالات‌ به‌ چهار نوع‌ تحقیقی‌، تحلیلی‌، مروری‌ و گردآوری‌ تقسیم‌ می‌شوند:

مقاله‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌): برگرفته‌ از تحقیقی‌ است‌ که‌ به‌ تازگی‌ پایان‌ یافته‌ است‌ و چون‌ متکی‌ بر یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ است‌، گزارش‌ تحقیق‌ نیز به‌ آن‌ گفته‌ می‌شود.

مقاله‌ تحلیلی‌: این‌ نوع‌ مقاله‌ که‌ به‌ نام‌ مقاله‌ نظری‌ نیز شناخته‌ می‌شود، مقاله‌ای‌ است‌ که‌ مؤلف‌ با استفاده‌ از منابع‌ پژوهشی‌ پیشین‌، نظریة‌ خاصی‌ را در حوزة‌ کار خود مطرح‌ می‌نماید. در این‌ نوع‌ مقاله‌ نویسنده‌ ممکن‌ است‌ نظریه‌های‌ قبلی‌ را گسترش‌ دهد، آنها را با استفاده‌ از شواهد استحکام‌ بخشد، آنها را به‌شکل‌ دیگری‌ بیان‌ کند یا آنها را مورد تأمل‌ و تردید قرار دهد.

مقاله‌ مروری‌: این‌ مقاله‌ به‌ تحلیل‌ کلان‌ و ارزیابی‌ انتقادی‌ نوشته‌هایی‌ می‌پردازد که‌ قبلاً منتشر شده‌ است‌. مؤلف‌ مقاله‌ مروری‌ از طریق‌ مقوله‌بندی‌، یکپارچه‌سازی‌، و ارزشیابی‌ متون‌ منتشر شدة‌ پیشین‌، سیر پیشرفت‌ پژوهش‌های‌ جاری‌ را در جهت‌ روشن‌ ساختن‌ مسئله‌ای‌ مشخص‌ دنبال‌ می‌کند.

مقاله‌ گردآوری‌: این‌ نوع‌ مقاله‌ صرفاً به‌ گردآوری‌ و انعکاس‌ نقطه‌نظرهای‌ مختلف‌ مندرج‌ در نوشته‌های‌ مرتبط‌ با موضوعی‌ خاص‌ می‌پردازد و در واقع‌ کار تازه‌ای‌ را عرضه‌ نمی‌کند. تفاوت‌ آن‌ با مقاله‌ تحلیلی‌ این‌ است‌ که‌ به‌ ارائه‌ نظریه‌ جدیدی‌ منتهی‌ نمی‌شود و نیز با مقاله‌ مروری‌ این‌ تفاوت‌ را دارد که‌ الزاماً به‌ سنجش‌ و ارزیابی‌ کلیه‌ آثار قبلی‌ نمی‌پردازد.

البته‌ علاوه‌ بر 4 مورد ذکر شده‌، گونه‌های‌ دیگری‌ از نوشته‌های‌ مجلات‌ وجود دارند که‌ از فراوانی‌ کمتری‌ برخوردارند؛ نظیر یاداشت‌های‌ انتقادی‌، نقد و بررسی‌، گزارش‌ کوتاه‌ و… که‌ برای‌ پرهیز از اطاله‌ کلام‌ از توضیح‌ آنها خودداری‌ می‌شود.

سطح نگارش  و اهداف نوشتن مقاله علمی

سطح نگارش مقاله باید دقیقاً با نیاز و فهم مخاطب هماهنگ گردد. مثلا اگر مقاله اى اقتصادى براى مخاطبان عام نوشته مى شود، هرگز نباید سرشار از اصطلاحات ویژه اقتصادى باشد. حتّى اگر نویسنده ناگزیر از طرح مباحث تحقیقى و فنّى در چنین مقاله اى است، باید آن ها را خالی از هر گونه تعبیر ویژه و خاص مطرح کند و زبان ـ و نه مطالب ـ را به سطح فهم مخاطبان خویش نزول دهد.

تهیه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش‏های انجام شده، یکی از مهم‏ترین مراحل پژوهشگری به شمار می‏رود؛ زیرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختیار سایر محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم که مهم باشد، به پیشرفت علم کمکی نخواهد کرد؛ رشد و گسترش هر عملی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانشِ فراهم آمده از سوی فرد فرد اندیشمندان آن علم تحقق می‏یابد.

اجزای پایان ‎‌نامه

 • فصل 1. معرفی پژوهش
 • فصل 2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • فصل 3. روش‌شناسی پژوهش
 • فصل 4. یافته‌های پژوهش
 • فصل 5. بحث و نتیجه‌گیری

شباهت ها و تفاوت های گزارش پژوهش و مقاله آن

 • از نظر حجم
 • از نظر محتوا
 • از نظر شکل ارائه و ساختار
 • از نظر نوع نگارش
 • و…

سوالهایی که قبل از استخراج مقاله از پژوهش ، باید جواب داده شوند:

 • آیا عنوان مقاله باید با عنوان پژوهش یکسان باشد؟
 • آیا ساختار پژوهش باید در مقاله حفظ شود؟
 • آیا همه داده های پژوهش در یک مقاله بیاید؟
 • چه قسمت هایی را می توان در مقاله نسبت به پژوهش تغییر داد؟
 • مقاله برای انتشار به کدام نشریه ارسال خواهد شد؟
 • و…

مقاله پژوهشی و ساختار آن

 • عنوان
 • نویسنده یا نویسندگان
 • چکیده و کلیدواژه ها
 • مقدمه و بیان مسئله
 • ادبیات و پیشینه پژوهش
 • روش‌ شناسی پژوهش
 • توصیف و تحلیل یافته‌ها
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادهای پژوهش
 • فهرست منابع

فهرست مطالب
مقاله چیست؟
شرایط مقاله نویسی
انواع مقاله
سطح نگارش و اهداف مقاله
فرآیند پژوهش
پژوهش در قالب پایان‌نامه و اجزای آن
تفاوتها و شباهتهای گزارش پژوهش (پایان نامه) با مقاله
سوالهایی که قبل از استخراج مقاله از پژوهش ، باید جواب داده شوند
مقاله پژوهشی و ساختار آن
کار عملی: استخراج یک مقاله از یک پایان نامه
فرآیند انتشار یافته‌ها
بحث و نظر

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: پاورپوینت