پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

پاورپوینت مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

اوقات فراغت
اوقات فراغت رابطه نزدیکی با ارزش هاو نگرش های افراد دارد، معمولا فرد در اوقات فراغت خود کاری را که دوست دارد انجام می دهد و از این طریق شخصیت خودرا شکل داده و آن را ابراز می کند. بنابراین هم ارزش ها و هم توانایی های فرد از طریق  اوقات فراغت او نمایان می شود. از این رو می توان نتیجه گرفت که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه به میزان زیادی معرف فرهنگ آن جامعه است.

تعریف اوقات فراغت

تعریف های مثبت :  (درمانی،  آرامبخش، آموزشی و پرورشی )
*تعریف های منفی:  (جبرانی، پالاینده وکنترل اجتماعی)
فرصتی برای تجدید قوا.
زمان رفع خستگی.
فرصتی برای رشد وشکوفایی وتکامل شخصیت
پدیدهای مستقل از کار وفعالیتهای زندگی.
وقت های اضافی.
6-زمانی برای فعالیتهای خاص و وتفریحی.
7-زمانی برای کارهای دلبخواه  وآزادانه.
8-زمانی برای آرامش.

کارکرد های اوقات فراغت

گذران‌اوقات‌ فراغت‌ برای‌ یک‌ زندگی‌ سالم‌ و رشد پاینده‌ضروری‌ است‌و برای‌ گذران‌آن‌ کار کردهایی‌وجود دارد که ا‌هم‌ آن‌ عبارت‌اند‌ از  :
1- تجدید قوا
٢- تدارک‌ زمینه‌ لازم‌ برای‌ تامین‌بخشی‌ از بهداشت‌ روانی‌برای‌ سالم‌زیستن‌
٣- فراهم‌ آوردن‌ بسترهای‌ لازم‌ برای‌ شکوفایی‌ خلاقیت
٤- پیشگیری از آسیب‌‌های‌ اجتماعی
٥- رشد وشکوفایی فرهنگ عمومی‌
٦- اصلاح رفتار و تعالی‌ شخصیت‌ انسان‌
٧- توسعه‌ مهارتهای‌ شناختی‌
٨- فراهم‌ آمدن‌ زمینه‌های‌ رشد اجتماعی‌

کاربرد اوقات فراغت

برای افراد
برای خانواده
برنامه ریزان: شوراها ؛   سیاستگزاران  ( محلی؛  استانی؛  کشوری)
مدیران اجرایی: باشگاه ها ؛ سالن ها؛  تئاتر؛ و…
صنعت گردشگری: هتل ها ؛  تور ها ؛  مسافرت ها ؛ موزه ها و…
تولید کنندگان:  بازار های مختلف ؛ جذب جوانان ؛ زنان؛ کودکان و…

مفاهیم ذهنی اوقات فراغت

اوقات فراغت به عنوان بازمانده وقت:
با این دیدگاه  اوقات فراغت برای تجدید قوا ورفع خستگی استفاده می شود.
تفاوت دیدگاه مردان بازنان: ( قدیم وجدید)
زنان: کار خانه ؛ کار دستی؛ هنر؛ تفریح  و…
مردان : ورزش ؛  شکار ؛گردش وتفریح  هنر  و…

اوقات فراغت به عنوان فعالیت:

امور مذهبی  ؛ ورزش؛ هنر ؛ سرگرمی ؛ ( در جوامع  دیگر :  بازی های برد وباختی ؛ نوشیدن و…)
در جوامع نیازمند  : کار دوم وسوم
اوقات فراغت از دیدگاه عملکردی.
ابزاری است برای نیل به اهداف مطلوب ومتعالی  برای خود وجامعه
( از دید مثبت:درمانی،آرامبخش،آموزشی و از دید منفی:  جبرانی، پالاینده،کنترل اجتماعی)
تندرستی .  آمادگی جسمانی .   بروز استعدادها از طریق کار هتای اجتماعی

اوقات فراغت از دیدگاه آزادی عمل.
بیشتر به گروه ممتاز ومرفه تعلق دارد وموقعیت های را برای خستگی در کردن و رهایی از قید وبند ها برای خود ایجاد میکنند.
تئاتر .اپرا.موسیقی. باله .اسکی جت اسکی و…
اوقات فراغت و گروه های اجتماعی
توجه به بافت جمعیتی  ایران وجهان
. توجه به موقعیت اقتصادی ؛ فرهنگی ؛ سیاسی و…
*  زنان           ( شهری ؛ روستایی  و …)    بازی ها وورزشهای محلی وسنتی. هنرهای بومی
* مردان         ( شهری ؛ روستایی  و …)
* جوانان       ( شهری ؛ روستایی  و …)
* نوجوانان     ( شهری ؛ روستایی  و …)
*کودکان        ( شهری ؛ روستایی  و …)
سالمندان       ( سالم  .معلول؛  شهری ؛ روستایی و…)

*معلولان ( زنان؛ مردان؛ جوانان؛ نوجوانان؛ کودکان ) (شهری ؛ روستایی و…)
لزوم پرداختن به سلامتی  جسمی وروانی واوقات فراغت  سالمندان ومعلولان
در اجتماع بودن ؛ احساس مفید بودن ؛ سربار نبودن ؛ انتقال تجربیات؛  استفاده از توان ایشان
جلو گیری از فرسایش روحی وروانی آنها ؛ عدم تحمیل هزینه مادی ومعنوی به خانواده وجامعه
مناسب سازی اماکن و تجهیزات شهری برای سالمندان و معلولان
ورزش واوقات فراغت سالمندان و معلولان
ورزش ها ؛ امکانات ؛ تجهیزات؛ فضاها میبایست متناسب با سن؛ جنس؛ توانایی؛ موقعیت اجتماعی ؛ فرهنگی واقتصادی افراد باشد
ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی برتری دارد

رابطه بین اوقات فراغت و بازی

تعاریف بازی :
بازی از دید گاه های مختلف تعاریف گوناگونی دارد.
بازی یکی از بنیاد های فرهنگ وگسترش تمدن است.
انواع بازی   :
باوسیله ؛ بی وسیله ؛
محلی وبومی وسنتی؛
گروهی ؛ انفرادی؛
تخیلی؛
رایانه ای و مجازی
رقابتی ؛   شانسی؛
رقص های  فردی وگروهی
نمایش ها  سیاه بازی     ( ؛ بازیگری ؛ کارناوال ها؛ هالوین؛ بالماسکه؛ و…)
وفعالیتهای بدنی و….
ویژگی ها وچگونگی بازی:
غیر جدی بودن.
2-آزادانه بودن.
3-محدود به خود بودن.
داشتن نظم وقانون.
نداشتن محدودیت زمانی ومکانی.
غیر قابل پیش بینی بودن.
بازده ونتایج بازی.
الف- بازده  فیزیولوژیکی: تاثیر بر  ارگان ها ودستگاه های بدن ؛  هورمون هاو….
ب –    بازده  ذهنی وروانی : بازی درمانی ؛ ورزش درمانی ؛ بازیهای پیش دبستانی ؛ بازیهای دبستانی و…
ج –   بازده  اجتماعی : آموزش رفتار های گروهی واجتماعی و…

نتایج:

1-آموزشی وپرورشی.   پرورش تخیل ؛ آفرینش؛ کاوش   ( آموزشی ؛ پرورشی واخلاقی)
2- ایجاد انگیزه. برانگیختن ؛ ایجاد انگیزه برای پیشرفت و…
3-اجتماعی شدن.   کار گروهی؛ در جمع بودن ؛ بیرون آمدن از خود
4-تنش زدایی وجبرانی. جبرانی با تغییر رفتارها  ؛ رفتاری که امکان بروز ندارد؛ نقش بازی کردن ؛  راه گریز از تنش

فهرست مطالب

اوقات فراغت
کارکرد های اوقات فراغت
مفاهیم ذهنی اوقات فراغت
اوقات فراغت و گروه های اجتماعی
رابطه بین اوقات فراغت وبازی
اوقات فراغت و گردشگری
اوقات فراغت و سلامت
اوقات فراغت  و آینده

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: پاورپوینت