پاورپوینت انبار و فرآیند کار در انبار

پاورپوینت انبار و فرآیند کار در انبار

این فایل پاورپوینت شامل 33 اسلاید بوده و در مورد انبار و فرآیند کار در انبار می باشد.

مقدمه
انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری کالا به منظور عرضه به موقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه آن است به نحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری ها حلقه هایی از زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسطه را درانتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف وسپس توزیع محلی برعهده دارند .

درصد زیادی از سرمایه سازمان های بازرگانی و تولیدی را مواد اولیه و قطعات کالاهای ساخته شده و نیم ساخته تشکیل می دهد . لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطلاعاتی برای کنترل موجودی های انبار بسیار ضروری بوده و با بهبود وضع انبارداری می توان جلو زیان های ناشی از بی دقتی در نگهداری کالا را گرفته و به میزان سود سازمان افزود .

تعریف انبار

به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای تجاری ، صنعتی ، مصرفی ، مواد اولیه یا فراورده های مختلف نگهداری می شود ، «انبار» گفته می شود . از ترکیب چند انبار یک «مخزن » (دپو ) به وجود می آید . تعداد انبارها و مخازن هر سازمان به نوع و کیفیت کالاها و نیازها و بزرگی سازمان و نیز حدود تأثیرآنها در دستیابی به هدف های مورد نظر بستگی دارد .

اهداف انبار

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمان های دولتی و چه در سازمان های خصوصی ، تهیه ، سفارش دهی ، تحویل گیری و نگهداری و تحویل کالاهای مورد نیاز سازمان است . انبارداری عبارت است از کلیه فعالیت های مربوط به تهیه و نگهداری و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب و مدیریت انبارداری نیز برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات انبارداری است .

وظایف انبارها

برنامه ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای مورد نیاز سازمان در شکل مطلوب خود .
همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری شده
نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان.
اجرای وظایف فوق مطابق با اصول و ضوابط صحیح انبارداری ، موجبات تسریع در انجام امور سازمان و تولید بی وقفه و مرغوب و صرفه جویی و کاهش هزینه های تولید را فراهم کرده و بنیه مالی سازمان را تقویت می نماید .

اهمیت و مزایای سیستم صحیح انبارداری

ایجاد یک سیستم صحیح انبارداری در سازمان مزایایی به شرح زیر دارد :

 • با نظارت دقیق بر موجودی های انبار ، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری می شود و در نتیجه از ضرر و زیان های ناشی از تغییر قیمت ها یا خرابی و فساد کالاها جلوگیری می شود .
 • دریافت ، استقرار ، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به طرز درست و به سرعت و آسانی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها به موقع تأمین می شود .
 • از سفارشات اضافی و تکراری جلوگیری می گردد .
 • اطلاعات مورد نیاز مدیران درزمینه میزان موجودی ها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو احسن تأمین شده و باعث تسهیل شمارش می گردد .
 • با خرید به مقدار صرفه اقتصادی ،از راکد شدن سرمایه جلوگیری به عمل می آید .
 • در نتیجه نگهداری و حفاظت صحیح ازکالاها ، اتلاف ضایعات وسرقت به حداقل می رسد .
 • باعث تسهیل عملیات شمارش و صورت برداری عملی از موجودی ها و همچنین تعیین ارزش موجودی جنس در پایان سال می گردد .

از نظر نوع کالاهایی که در انبار نگهداری می شود  :

کالاها در بدو امر به شکل جامد ، مایع و گاز هستند و انبارداری هر یک به شیوه خاصی انجام می گیرد . علاوه بر شکل و حالت مواد ، شرایط و خصوصیات کالا در نوع انباری که برای نگهداری آن مورد نیاز است و تدابیری که به کار می رود ، در آن تأثیر دارد . از این نظر، انبارها به صورت زیر تقسیم بندی می شوند.

 • انبار کالاهای معمولی
 • انبار مواد قابل اشتعال و انفجار
 • انبار کالاهای فاسد شدنی
 • انبار مواد شیمیایی و سمی
 • انبار مواد فله ای

انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل

با توجه به محل و موقعیت انبار ، نحوه ساختن انبار ، تأسیسات مورد نیاز ،تنوع کالاهایی که وارد انبار می شوند ، میزان ، حجم یا وزن موادی که در طی زمان معینی به انبار داخل یا از آن خارج می شود ، همچنین موقعیت انبار در ارتباط با فعالیت های اقتصادی جامعه ، انبارها به صورت زیر تقسیم بندی کرده اند.

 • انبارهای گمرکی و ترانزیت
 • انبارهای توریع کلی ومحلی
 • انبارهای سازمان و کارخانه ها

انبار از نظر فیزیکی یا شکل ساختمانی

انبارهای پوشیده
چنین مکانی ازچهار طرف بسته و دارای سقف ، دیوارها ، در و وسایل ایمنی واطفای حریق کامل و ساختمان آن عمدتاً به صورت « سوله » است.

انبارهای سر پوشیده
این انبار به صورت بارانداز است و فقط سقف و عمدتاً سکو دارد . بدین ترتیب که اطراف آن باز و فاقد دیوار و حفاظ جانبی است و کالاها را از بارندگی و تابش مستقیم نور خورشید محافظت می کنند . معمولاً کالاهایی که از کامیون یا قطار تخلیه می شوند به طور موقت در این انبارها نگهداری و سپس به محل های دیگر حمل می گردند .

انبارهای باز یا انبار با فضای باز
این انبار به شکل محوطه باز است ومعمولاً برای نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین و نیز مواد ومصالح ساختمانی ( که زیر بارندگی و تابش آفتاب آسیب نمی بینند ) مورد استفاده قرار می گیرد .

انبارهای چهار دیواری بدون سقف
این انبار به شکل چهار دیواری است و معمولاً برای نگهداری کالاهایی که می خواهند در دید مراجعه کنندگان به انبار قرار نگیرد مورد استفاده قرار می گیرند .

انبارهای سازمان های تولیدی و صنعتی

برای به کارگیری سیستم صحیح انبارداری کالا لازم است شناسایی دقیقی از اقلام انبارها داشت . هر قلم کالایی که در انبارها نگهداری می شود ، جزء یکی از موارد زیر است  و هر سازمان بسته به نوع وظایف ، هدف ها و تولیدات خود یک یا چند نوع از انبارهای زیر را داراست .

 • مواد اولیه و خام
 • کالاهای نیم ساخته یا کالای در جریان ساخت
 • محصول یا کالای ساخته شده
 • لوازم مصرفی و ملزومات مصرفی
 • اجناس خریداری شده برای فروش
 • لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات
 • ابزار آلات و قالب ها
 • انبار ضایعات

انبارداری باید در سه مرحله انجام شود

 • دریافت یا تحویل گرفتن کالا
 • نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار ( انبار کردن )
 • صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار

فرایند دریافت کالا:
جزء اول از مرحله اول انبارداری
شامل کنترل و بازرسی قبل از تحویل گرفتن قطعی اجناس و کالا توسط انباردار می باشد که طبق ضوابط و براساس مدارک و در شرایط خاصی صورت می گیرد که در هر سازمانی روش آن تعیین و به موقع به اجرا گذاشته می شود .

جزء دوم از مرحله اول انبارداری
مربوط به عملیات صدور رسید انبار است که در مراحل بعدی انبارداری و حسابداری ازآن به عنوان سند انبار استفاده می شود . رسید انبار باید گویای کلیه مشخصات کمی و کیفی عمل انبارداری در این مرحله باشد .

گردش کلی کار

گردش کلی کار عبارت است از مشخص کردن چگونگی اجرای کارها و وظایف محوله به واحدهای درگیر در سیستم تدارک ، گردش عملیات و مراحل اساسی کار تهیه و تدارک کالا و عملکرد واحدهای مختلف در سیستم تدارکات . گردش کلی کار عموماً به ترتیب زیر است.

 • واحد متقاضی کالا پس از تشخیص لزوم دریافت کالا ، برگ در خواست کالا راتکمیل می کند و پس از تأیید آن توسط مسئول واحد مربوطه (کسب امضای مجاز) آن را به انبار می فرستد .
 • انباردار پس از بررسی و تأیید صحت امضای مجاز روی برگ درخواست کالا ، از طریق مراجعه به «کارت انبار » ، از میزان موجودی کالای درخواست شده اطلاع حاصل می کند .
 • در صورتی که از کالای درخواست شده به اندازه کافی موجود باشد ، انباردار از طریق صدور «برگ حواله انبار » کالا را تحویل می دهد و پس از ثبت در کارت انبار، یا ارسال یک نسخه برگ درخواست کالا و برگ حواله انبار، واحد حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده ) را در جریان می گذارد .
 • در مواردی که کالا درانبار نباشد ، (رسیدن کالا به نقطه سفارش )، و در صورت لزوم «برگ درخواست خرید» صادر می شود و به واحد تدارکات (خرید) ارسال می گردد .
 • واحد تدارکات (خرید) مبلغ لازم برای خرید کالا را برآورد می کند (قیمت گذاری تقریبی ) و برای مشخص کردن وضع اعتبار، آن را به واحد حسابداری بازرگانی (بودجه )می فرستد .
 • واحد حسابداری بازرگانی (بودجه ) پس از تشخیص و تثبیت وضع اعتبار، برگ درخواست خرید را برای تصمیم گیری به کمیسیون مالی می فرستد .
 • با توجه به آیین نامه و شرایط خرید هر سازمان ، تصمیم گیری درباره تعیین اعتبار و اجرای عمل خرید توسط مقام صلاحیتدار سازمان یا کمیسیون مربوطه، انجام می شود .
 • در صورت موافقت با خرید، واحد حسابداری بازرگانی(بودجه ) پس از تأمین اعتبار، برگ درخواست خرید موافقت و اعتبار تأمین شده را به واحد تدارکات (خرید) می فرستد .
 • در صورتی که با خرید کالا موافقت نشود، نتیجه طی برگشت نسخه دوم برگ درخواست خرید به انبار و از طریق انبار به اطلاع واحد درخواست کننده می رسد . این امر ممکن است مستقیماً نیز به واحد درخواست کننده اعلام شود .
 • عملیات مقدماتی سفارش کالا براساس قوانین مربوطه در واحد تدارکات (خرید ) اجرا و «برگ سفارش خرید» صادر می شود .
 • با توجه به مقررات مربوط به خرید و از جنبه سقف مبلغ خرید ( جزیی، متوسط و عمده ) درباره خرید کالاها از داخل یا خارج کشور، تصمیم گیری لازم به عمل می آید .
 • واحد تدارکات(خرید ) ضمن اجرای عملیات خرید ، از طریق ارسال یک نسخه برگ سفارش خرید ، انبار را در جریان عملیات سفارش کالا قرار می دهد .
 • برگ سفارش خرید و کالای خریداری شده از طرف مأمور خرید یا فروشنده (در صورتی که خرید به صورت مناقصه اجرا شود )، یا مأمور ترخیص کالا از گمرکات (در صورت خرید از خارج کشور ) به واحد انبار فرستاده می شود .
 • واحد انبار پس از کنترل کمی وکیفی کالا با صدور «برگ رسید انبار »وصول کالا را به انبار اعلام می کند ؛ و به هنگام لزوم ، تحویل و تحول کالا درانبار با استفاده از «برگ صورت مجلس تحویل کالا» صورت می گیرد . سپس رسید انبار در کارت انبار عمل می شود .
 • در صورتی که کالای خریداری شده با مشخصات لازم در برگ سفارش خرید مطابقت نکند، واحد انبار طی «برگ گزارش کالای غیر قابل قبول » یا «برگ کالای برگشتی »، کالا را تأیید نمی کند و نتیجه را به اطلاع واحد تدارکات(خرید ) می رساند تا آن واحد به منظور تعویض کالا اقدامات لازم را به عمل آورد .
 • واحد تدارکات (خرید ) پس از دریافت نسخه برگ رسید انبار مربوطه ، مدارک لازم  از جمله « برگ صورتحساب خرید » راتکمیل و برای اجرای امور مربوطه به واحد حسابداری صنعتی ( قیمت تمام شده ) می فرستند .
 • واحد حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده ) پس از قیمت گذاری « برگ رسید انبار» براساس « برگ صورتحساب خرید » و ثبت در کارت های مربوطه ، اسناد را به واحد حسابداری بازرگانی (بودجه) می فرستد .
 • واحد حسابداری بازرگانی (بودجه) پس از صدور سند حسابداری ، مراتب را در دفاتر مربوطه ثبت می کند .
 • انباردار پس از ثبت مشخصات کالا در کارت انبار ، واحد درخواست کننده کالا را از جریان رسیدن کالا به انبار (برای مراجعه و دریافت ) آگاه می سازد .

و در آخر برای خروج کالا از محوطه یا ساختمان از « برگ خروج کالا »  استفاده می شود .

فهرست مطالب

مقدمه
تعریف انبار
اهداف انبار
وظایف انبارها
اهمیت و مزایای سیستم صحیح انبارداری
انواع انبارها
انبار از نظر فیزیکی یا شکل ساختمانی
انبارداری باید در سه مرحله انجام شود
چیدن و انبارکردن کالا
تهیه کارت شناسایی کالا و نصب آن بر اجناس درانبار

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 33

فرمت فایل: پاورپوینت