آمار بیماری هپاتیت

آمار بیماری هپاتیت

بررسی آماری بیماری هپاتیت

بیماری هپاتیت
انواع بیماری‌های کبدی کبد مثل سایر اندام‌های بدن به انواعی از بیماری‌ها مبتلا می‌شود. به طور کلی می‌توان این بیماری‌ها را به ۵ گرون عفونی، خود ایمنی، شیمیایی و دارویی، متابولیکی، عروقی و سرطان‌ها تقسیم کرد. از نظر بافت‌ شناسی در اغلب این بیماری‌ها، سلول‌های دفاعی بدن (انواع گلبول‌ های سفید) به بافت کبد نفوذ می‌کنند. این حالت را التهاب کبد یا اصطلاحاً هپاتیت می‌نامند.

الف) هپاتیت‌های عفونی
بسیاری از عوامل عفونی قابلیت ایجاد عفونت کبد را دارند. این عوامل به سه گروه عمده ویروس‌ها، باکتری‌ها و انگل‌ها تقسیم می‌شوند.

هپاتیت ویروسی

برخی ویروس‌ها منحصراً بافت کبد را آماج حملات خود قرار می‌دهند. این گروه ویروس‌ها به نام ویروس‌ های هپاتیت مشهور بوده و برحسب تقدم و تأخر زمان کشف با حروف انگلیسی از A تا G نامگذاری شده‌اند. هر یک از این ویروس‌ها متعلق به یک خانواده از ویروس‌ها بوده و از نظر طبقه‌نبدی هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. بنابر این به هم تبدیل نمی‌شوند. غیر از ویروس‌های فوق‌ الذکر برخی ویروس‌های دیگر هم توانایی درگیر کردن کبد را دارند ولی این درگیری منحصر به کبد نیست و ممکن است بیماری‌های دیگری بجز هپاتیت ایجاد کنند. از این گروه می‌توان به ویروس‌های سرخجه و سرخک اشاره کرد.

هپاتیت باکتریایی

شیوع این بیماری بسیار نادر است هیچ باکتری به طور اختصاصی کبد را درگیر نمی‌کند، بلکه برحسب شدت بیماری‌ زایی ممکن است کبد هم دچار عفونت شود.

هپاتیت انگلی

برخی انگل‌ها به طور خاص علاقه به کبد داشته و در عروق آن جا می‌گیرند. از این گروه می‌توان به فاسیولاهپاتیکا اشاره کرد. این انگل در نواحی شمالی ایران به خصوص گیلان شایع بوده و از طریق حلزون به دام‌های اهلی و با خوردن گوشت این دام‌ها به انسان منتقل می‌شود. هر ساله همه‌گیری‌های کوچک و بعضاً بزرگی از آن مشاهده می‌شود. این انگل آسیب زیادی به بافت کبد وارد نمی‌کند و با درمان‌ های ضد انگلی قابل علاج است.
در تحقیق صورت گرفته، تعداد کل نمونه های بررسی شده ۱۰۲ نفر می باشد مشتمل بر ۱۰۱ نفر با جنسیت مذکر و یک نفر با جنسیت مونث، در دامنه های سنی ۰ تا بالای ۴۰ سال.

فهرست مطالب
بیماری هپاتیت
جدول (۴-۱) دامنه سن افراد
نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب گروه سنی
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب ابتلاء به هپاتیت و گروه سنی
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب نوع هموفیلی
نمودار (۴-۴) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب شدت هموفیلی
نمودار(۴-۶) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب مقدار محدودیت حرکتی
جدول (۴-۷) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه مبتلا به عفونت فعال
جدول (۴ -۸) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب پاسخ به درمان
جدول (۴-۹) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب علائم و نشانه های بیماران
جدول (۴-۱۰) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب مقادیر آنزیم های کبدی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD