مقاله در مورد هویت

مقاله در مورد هویت

هویت
چکیده
دراین متن سعی خواهد شد پیرامون هویت ، تعاریف مختلف آن ، لایه های مختلف هویتی ، عوامل اساسی خلق هویت وبنیان های هویتی ، اهمیت هویت درزندگی بشری و سیر تحولات هویتی به شکل کلی بحث گردیده پیرامون  مقوله بحران هویت وریشه ها ودلایل داخلی و خارجی بحران در کشور بحث گردیده وراهکارهایی متفاوت ( ازآنچه تا کنون ارائه داده شده وصد البته که نتیجه نداده ) به امید حل این بحران یا مدیریت صحیح آن ارائه شود.

واژه های کلیدی:
هویت ملی ، هویت قومی ، لایه های هویتی ، آسیمیلاسیون ، الیناسیون ، آموزه های رسمی ،  تاریخ  ، زبان ، جامعه ، کثرت گرایی  وپلورالیسم فرهنگی ، بحران هویت ، پان فارسیسم ، فاشیسم  و . . .

مقدمه :
زندگی اجتماعی بدون هویت وشناسه غیرممکن وبی معنی است چرا که اگرمن دارای هویت فردی معین به خود نباشم که با آن شناخته شوم ودیگران را بشناسم وخود را بشناسانم ، هرگزنخواهم توانست ارتباط وتعاملی صحیح و معنی دار با پیرامون خود برقرار کنم و بدون وجود چهارچوبی برای مشخص ساختن هویت اجتماعی و هویتهای فردی، من همان بودم که دیگری هست وهیچ یک از ما قادر نخواهد بود که نسبت معناداری بین خود وغیرخود یا دیگری برقرارکند. درواقع ، بدون هویت ، جامعه ای درکار نیست.
از طرف دیگر در صورت عدم وجود شباهت و وجوه اشتراک در میان افراد یک مجموعه وگروه یا جامعه اتحاد آنان وحفظ یکپارچگی شان سختتر بوده وامکان فروپاشی جامعه بالا خواهد بود وازاین روست که امروزه درجامعه بحران زده ایران نخبگان سیاسی و فکری کشور از ایجاد بحران هویت در کشور به شدت ابراز نگرانی کرده و درپی ارائه  راهکارهایی جهت حل این معضل می باشند.

فهرست مطالب
چکیده
واژه های کلیدی
مقدمه
تعریف هویت
فرایند شکل گیری هویت
ابعاد هویت
بعد فلسفی هویت
بعد فرهنگی
بعد اجتماعی
بعد سیاسی
بنیان های هویتی
الف- تاریخ
ب – زبان
بحران هویت

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: WORD