مقاله در مورد هندسه

مقاله در مورد هندسه

هندسه
مقدمه
هندسه هم مانند حساب، یکی از کهن ترین بخش های دانش ریاضیات است.تاریخ پیدایش آن در ژرفای سده های گذشته است.هندسه در دنیای کهن،بیشتر جنبه کاربردی داشته است و این دوران خود را، که طولانی ترین دوران تکامل آن است، در ایلام، بابل،مصر،چین و در واقع در همه سرزمین های گذرانده است و همه ملت ها در ارتباط بااندازه گیری، به ویژه اندازه گیری زمین های کشاورزی، در ساختن مفهوم های هندسی دخالت داشته اند.

لوباچفسکی

«همانگونه که واژه های زبان، ما را از عقیده دیگران آگاه می کند: نمادهای ریاضی، یعنی نشانه های زبان ریاضی هم، وسیله ای است برای اینکه نظر خود را کامل تر، ساده تر و دقیق تر به دیگران بفهمانیم ومفهوم تازه خود را در برابر دیگران بگذاریم»

فهرست مطالب

مقدمه
مفهوم اصل،قضیه ودیدگاه اقلیدس:
معمای اصل پنجم اقلیدس
نیکلای ایوانوویچ لوباچفسکی (۱۷۹۲-۱۸۵۶)
هندسه نااقلیدسی
آیا هندسه لوباچوفسکی ،یک هندسه واقعی است؟
دیگران وفرضیه لوباچفسکی
پروفسور کاگان
کاربرد کشف لوباچوفسکی در هندسه
منابع:

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD