نقشه اتوکدی شهرستان ارومیه (آذربایجان غربی)

نقشه اتوکدی شهرستان ارومیه (آذربایجان غربی)

نقشه اتوکد آذربایجان غربی

نقشه اتوکدی شهرستان ارومیه (آذربایجان غربی)

نقشه اتوکد ارومیه شامل:
موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها و نحوه دسترسی به آنها و نوع راههای شهری و روستایی (آسفالته، شوسه، خاکی و …)

موقعیت و نام رودخانه ها و آبراهه ها
مرز بندی بخش ها و دهستان ها
طبقه بندی روستاها بر اساس تعداد خانوار

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 1

فرمت فایل: Autocad dwg