پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس

پاورپوینت آنالیز مهارت بارفیکس

بخشی از فایل مقاله پاورپوینت
آنالیز مهارت بارفیکس
در این مهارت فرد میلۀ بارفیکس را گرفته و در حالت آویزان با کمک عضلات خود در صفحۀ فرونتال و محور ساجیتال خود را بالا می کشد .این مهارت دارای ۲ مرحله است :

۱) حرکت فرد به سمت بالا
۲) برگشت از بالا به سمت پائین

آنالیز حرکت
الف ) مرحلۀ حرکت فرد به سمت بالا
در این مرحله ورزشکار از حالت آویزان به سمت بالا حرکت می نماید . حرکت بالا رفتن تا جایی ادامه می یابد که چانه ها بالا تر از میله قرار گیرند .

عضلات درگیر در مفاصل
مچ ،کف دست و انگشتان / مفصل آرنج / مفصل شانه / مفصل کمربند شانه / مفاصل اندام تحتانی …
در این حرکت شرکت می کنند .

مفاصل مچ ،کف دست و انگشتان
در این مفاصل فلکشن صورت می گیرد عضلات فلکسور مچ ، کف دست و انگشتان در این بخش درگیر هستند . نوع انقباض ایزومتریک می باشد .

عضلات مهمی که در عمل گرفتن دخالت دارند عبارتند از
۱) تاکننده عمقی انگشتان
۲) تاکننده دراز شست دست
۳) تاکننده انگشتان دست
۴) عضلات دودی دست
(تاکنند ه بند انگشتان)
۵) تاکننده کوتاه شست
۶) نزدیک کننده شست دست
۷) دورکننده شست دست

همانطور که مشاهده می شود ، از عضلات فوق چهار عضله آن بر روی انگشت شست اثر د ارند . و شست را در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می دهند و از دست یک ابزارگیرنده می سازند .

فهرست مطالب
آنالیز مهارت بارفیکس
چگونگی تقویت عضلات فلکسور مچ
مفصل شانه
مفصل کمربند شانه
مرحلۀ پائین آمدن
مفاصل مچ ،کف دست و انگشتان
مفصل آرنج

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 77

فرمت فایل: پاورپوینت