علل و ریشه های گرایش به مادی گرایی ماتریالیسم

علل و ریشه های گرایش به مادی گرایی ماتریالیسم

ماده گرایی یا مادی گرایی مکتب فلسفی است که هستی را تنها ماده می داند و وجود ماوراء ماده را انکار می کند. در این مقاله به بررسی علل و ریشه های گرایش به مادی گرایی ماتریالیسم می پردازیم.

مقدمه:
گرایش به مادیگری یا ماتریالیسم یکی از جریانات فکری مهم در تاریخ انسانی است که به دنبال تبیین و تفسیر واقعیت‌ها و وجود به عنوان امری قابل لمس و تجربی می‌ باشد. این مکتب فلسفی با ایمان به واقعیت ماده و انکار وجود موجودات ماوراء ماده تلاش می‌کند تا اثبات‌های علمی را در بستر ماده و مواد توجیه نماید.

برای درک علل و گرایش‌های افراد به سوی ماتریالیسم ابتدا باید مفهوم ماتریالیسم را به وضوح تعریف کنیم. ماتریالیسم نه تنها به عنوان یک مکتب فلسفی بلکه به عنوان یک دیدگاه عام در زندگی و تفکر انسانی استفاده می‌شود. این دیدگاه به این معناست که واقعیت وجودی در دنیا به طور اصلی از ماده تشکیل شده و ارتباط ما با جهان به صورت مستقیم از طریق تجربه حسی و مشاهده ممکن است.

در این مفهوم ماتریالیسم متفاوت از دیدگاه‌ های معاکس خود مانند ایدئالیسم است که بیشتر به تأکید بر وجود موجودات غیر مادی ایده‌ها و مفاهیم متمرکز است. به عبارت دیگر اگر ایدئالیسم بر این باور استوار است که واقعیت از طریق ذهن و افکار شناخته می‌شود ماتریالیسم معتقد به واقعیت مستقیم و ملموس در دنیای ماده است.

در این مقاله نقد و بررسی علل گرایش به ماتریالیسم و تأثیرات آن در طول تاریخ انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد همچنین ما سعی خواهیم کرد بفهمیم آیا انسان بطور بالفطره به سوی مادیگری تمایل دارد یا این گرایش به عوامل خارجی و تأثیرات اجتماعی باز می‌گردد. همچنین نگاهی به تاریخچه ماتریالیسم در دوره‌های مختلف از جمله دوره اسلامی و قرون جدید خواهیم داشت. در این راستا نقدها و شبهاتی که در مسیر تفکرات ماتریالیستی به وجود آمده است نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب مقاله علل و ریشه های گرایش به مادی گرایی ماتریالیسم
ماتریالیسم
آیا انسان بالفطره الهی است یا مادی
سابقه تاریخی
ماتریالیسم در دوره اسلامی
ماتریالیسم در قرون جدید
تصویر انسانی خدا
پست خدایی
دوره های سه گانه اگوست کنت
در خشونتهای کلیسا
نارسائی مفاهیم فلسفی
مشکل علت نخستین
توحید و تکامل

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 53

فرمت فایل: WORD