تحقیق آشنایی با ورزش والیبال و قوانین و مهارتهای آن

تحقیق آشنایی با ورزش والیبال و قوانین و مهارتهای آن

آشنایی با ورزش والیبال و قوانین و مهارتهای آن
والیبال چیست
والیبال ورزشی است که بین دو تیم بازی می شود و هر تیم شامل ۶ نفر می باشد و این تعداد در بازیها ی رسمی نه بیشتر می شود و نه کمتر می شود.
زمین بازی ۱۸ در ۹ متر است تور والیبال برای آقایان ۴۳/۲ مترو برای بانوان ۲۴/۲ متر می باشد ضخامت هر یک از خطوط زمین والیبال ۵ سانتی متر است. والی و رالی دو اصطلاحی هستند که در ورزشهای توپی باتور بکار برده می شود منظور از رالی مدت زمانی است که توپ بعد از سرویس بصورت قانونی در رفت و آمد است و هنوز توپ نخوابیده است والی زمانی بکار برده می شود که توپ قبل از آنکه به زمین اصابت کند برگشت داده  شود و چون در والیبال اصابت توپ بازمین به منزله ی خوابیدن توپ بوده و بایستی در هوا زده  شود از همین رو این بازی را والیبال نامیده اند.

هدف از بازی والیبال گرفتن خطاها و خواباندن توپ در زمین حریف است این بازی با سرویس آغاز می شود و تیم مقابل حداکثر می تواند سه بار به توپ ضربه بزند(به جز در زمان دفاع که یک حالت استثنایی است و خوردن توپ به دست مدافعین بالای تور ضربه به محسوب نمی شود و در حقیقت در اینجا است که تیم می تواند ۴ بار ضربه بزند) هیچکدام از بازیکنان نمی توانند بجز در زمان دفاع بالای تور ۲ بار به توپ ضربه بزنند. زدن اولین ضربه به توپ باید طوری باشد که پاسور به راحتی بتواندتوپ را در اختیار مهاجمین قرار دهد (ضربه اول از توپ گیر به پاسور به اسپوکر یا مهاجم و ضربه سوم زدن و هدایت سریع توپ به زمین   مقابل می باشد که هر چقدر این عمل سریعتر و محکمتر انجام شود امکان  دفاع کردن از طرف تیم  مقابل کمتر خواهد بود ) وظیفه ی تیم مقابل دفاع در مقابل مهاجمین است. زمانیکه توپ از دفاع گذشت باید بازیکنان از تماس جلوگیری کرده و هدف آنها برگرداندن توپ به زمین حریف باشد.

باتوجه به قانون چرخش بازیکنان در زمین والیبال که در هر زمان که سرویس از تیم مقابل گرفته شده و اقدام به زدن سرویس می نماید بایستی انجام بگیرد زمین والیبال به ۶ منطقه تقسیم  بندی شده است و برای هر بازیکن منطقه ای وجود دارد برای شماره گذاری مناطق ششگانه زمانیکه روبروی تور باستیم قسمت راست وعقب زمین منطقه ی۱و مقابل منطقه ی۱ در نزدیک منطقه ی۲ وسص زمین در مقابل تور منطقه ی۳ سمت چپ میدان در کنار منطقه ی۳ منطقه ی۴ پشت منطقه ی۴درعقب زمین منطقه ی۵ و وسط و انتهای زمین منطقه ی۶ می باشد همانگونه  که مشخص گردید جهت شماره گذاری در زمین در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت می باشد.

در موقعی که سرویس زده می شود بازیکنان مناطق (۲و۳و۴)در قسمت جلو زمین و بازیکنان مناطق(۱و۵و۶)در پشت نفرات جلو با رعایت حالت افقی و عمودی جاگیری می کنند.توپ سرویس در همه حال توسط بازیکن منطقه ی۱ زده خواهد شد گردش یا چرخش بازیکنان در داخل زمین بصورت موافق حرکت عقربه های ساعت میباشد(برعکس شماره گذاری زمین)اگر تیم زننده ی سرویس صاحب امتیاز شد عمل چرخش را انجام نمی دهند ولی چنانچه تیم مقابل صاحب امتیاز شد سرویس را نیز بدست آورده و عمل چرخش را انجام میدهید به نحوی که با چرخش همه بازیکنان منطقه ی۲ به منطقه ی۱ رفته و سرویس را خواهد زد.

اولین تیمی که به امتیز ۲۵ برسد برنده ی آن گیم خواهد بود به شرطی که حد اقل ۲ امتیاز با تیم مقابل اختلاف داشته باشد یعنی تیم مقابل در امتیاز کمتر از ۲۳ قرار داشته باشد ولی چنانچه دو تیم در امتیاز ۲۴ مساوی باشند بازی تا جایی ادامه خواهد یافت تا یکی از تیمها موفق به کسب امتیاز با اختلاف ۲ نمره بشود مثل(۲۶ـ۲۴)یا (۲۵ـ۲۷)یا(۲۶ـ۲۸)و… در گیم پنجم هر تیمی که به امتیاز ۱۵ برسد برنده ی گیم خواهد بود و چنانچه بازی در امتیاز ۱۴ مساوی بشود فقط تا امتیاز ۱۷ادامه خواهد داشت و در این امتیاز چنانچه اختلاف ۲ نمره رعایت نیز نشود باز مسابقه خاتمه خواهد یافت نحوه ی امتیاز گیری در همه گیمها بصورت امتیاز گیری در بازی تنیس روی میز می باشد یعنی هر بار توپ در یک طرف زمین خوابیده برای تیم مقابل یک امتیاز محسوب می شود در زمان ضربه به توپ نباید مکثی وجودداشته باشد و بازیکنان می توانند با هر قسمتی از بدن فقط یک ضربه به توپ بزنند در زمان سرویس توپ نباید با تور تماس پیدا کند و یا خارج از زمین بازی برود(خطوط اطراف زمین جزوزمین بازی محسوب می شود)

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: WORD