مقاله فیلترها

مقاله فیلترها

فیلترها
بخشی از مقاله
عبارت فیلتر معمولاً به دستگاهی، سخت افزاری یا نرم افزاری، اطلاق می شود که برای بازیابی اطلاعات مفید در یک سیگنال نویزی به کار می رود. نویز یک سیگنال ناخواسته است که اطلاعات موردنظر ما را تحت تأثیر قرار می دهد و در اثر شرایط متفاوتی تولید می شود. به عنوان مثال سیگنال ممکن است توسط یک سنسور در محیطی نویزی خوانده شود یا شاید سیگنال در طول انتقال در کانال مخابراتی دچار اختلال گردد.

۱- فیلتر کردن :
بازیابی سیگنال با دقت خواسته شده در زمان t با توجه به اطلاعات موجود در زمان t

۲- یکنواخت ساختن :
در این کاربرد اطلاعات مورد نظر با دقت خواسته شده در زمان t وجود ندارد ولی به کمک داده هایی که در زمان های بعد از t بدست می آید، سیگنال مورد نظر بازیابی می شود. به همین دلیل برای یکنواخت ساختن باید از تأخیر استفاده کرد.

۳- پیش بینی :
در این مورد هدف بدست آوردن سیگنال در زمان در آینده ، بوسیله اطلاعات موجود در زمان t می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
فیلترها
شمای تبدیل فیلترها به یکدیگر
بازگشتی (ضرایب بازگشتی)
فصل دوم
فیلترهای وفقی
سیگنال های گسسته تصادفی
مقدمه
فیلترهای وفقی
مدل های مختلف کاربرد فیلترهای وفقی
فصل سوم
کار با MATLAB
فیلتر در محیط Command Window
توابع فیلترهای IIR
طراحی مستقیم فیلتر IIR
طراحی فیلتر FIR

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 65

فرمت فایل: WORD