مقاله در مورد فشار خون

مقاله در مورد فشار خون

فشار خون
بخشی از مقاله
افزایش فشار خون می تواند اعضای مختلفی از جمله قلب، عروق خونی، کلیه ها و مغز را تحت تاثیر قرار دهد .
در واقع همه افراد فشار خون دارند! خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن را به نقاط مختلف بدن می رساند. این افزایش فشار خون است که بیماری تلقی می شود.

افزایش فشار خون می تواند اعضای مختلفی از جمله قلب، عروق خونی، کلیه ها و مغز را تحت تاثیر قرار دهد.
میزانی از فشار خون که بالا در نظر گرفته می شود در منابع مختلف متفاوت است ولی معمولاً به فشار خون بیشتر از٩٠/١۴٠میلیمتر جیوه افزایش فشار خون اطلاق می شود. به فشار خون افزایش یافته گاهی قاتل خاموش گفته می شود چون اگرچه معمولاً بی علامت است ولی می تواند منجر به حمله قلبی و سکته مغزی شود.

فهرست مطالب
فشار خون ۱
فشار خون بالا در چه کسانی دیده می شود؟ ۱
علت ایجاد فشار خون بالا چیست؟ ۱
عوامل مستعد کننده چیستند؟ ۲
مقاومت به انسولین ۳
چرا باید فشار خون بالا را کنترل کرد؟ ۳
فشار خون بالا چگونه تشخیص داده می شود؟ ۳
فشار خون بالا چگونه درمان می شود؟ ۴
فشار برای دوران خون ضروری است ۴
فشار در نوسان است ۵
تنظیم فشار خون اختلال پذیر است ۵
چه وقت فشار خون بلند تلقی میشود؟ ۶
علل فشار خون بلند اغلبا” ناشناخته است ۶
فشار خون بلند یک “بیماری خاموش” است ۷
خطرهای فشار بلند خون ۷
تداوی دوامدار یعنی راه جلوگیری از مزمن شدن ۸
تغییر در شیوهً زنده گی ۹
ادویه جاتی که معمولا” تجویز میگردند ۱۱
انجیوتنسین ۲– انتاگونیست(ضد، متضاد) ۱۲
پرسشها و پاسخها ۱۳
منابع ۱۸

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: WORD