دانلود نمونه فرمها و برگهای دادگستری و دادسرا

دانلود نمونه فرمها و برگهای دادگستری و دادسرا

دانلود بانک نمونه فرمها و برگهای دادگستری و دادسرا
دانلود بیش از ۱۰۰ نمونه فرم و برگ مرتبط با دادگستری و دادگاه…با دانلود این فایل دیگر نیازی به پرداخت دهها یا شاید صدها هزار تومان برای نوشتن مثلا بک لایحه یا درخواست ندارید. این فایل را دانلود کنید و نزد خود نگه دارید و در صورت نیاز در سریع ترین زمان و بدون پرداخت هزینه اضافی مشکل خود را برطرف نمایید.

لیست فرم ها ، لایحه ها، درخواست ها و… را می توانید در زیر مشاهده نمایید.
آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم
برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت
نمونه برگ ( فرم ) تحقیق از شاکی
نمونه برگ ( فرم ) تحقیق از گواه
نمونه برگ ( فرم ) تحقیق از متهم
نمونه برگ ( فرم ) اعلام محکومیت کیفری غیری قطعی
نمونه برگ اجرئیه در مورد اجرای حکم
نمونه برگ احضار متهم
نمونه برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع
نمونه برگ اخطاریه
برگ ارسال اخطار به پیوست دادخواست و ضمایم
نمونه برگ اظهار نامه مالیات بر ارث
نمونه برگ اعلامیه اخطار وقت دادرسی
نمونه برگ بازجویی و صورت مجلس
نمونه برگ تقاضانامه صدور اجرائیه چک و رسید آن
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجرائیه دفتر خانه
نمونه برگ جلب متهم
نمونه برگ دادخواست استخدامی ( دیوان علالت اداری )
نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومی ( نخستین )
نمونه برگ درخواست تجدید نظر ( واخواهی )
نمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحل
نمونه برگ شکایت کیفری
نمونه برگ گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک
نمونه دیگر برگ جلب متهم
نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت
نمونه صفحه دفتر تعیین اوقات دادگاه
نمونه صورت جلسه تأمین دلیل
نمونه فرم ( برگ ) گواهینامه عدم پرداخت چک
نمونه فرم اخطاریه دفتر خانه اسناد رسمی
نمونه فرم دستور بازداشت پلاک ثبتی
نمونه فرم قرار تأمین خواسته
نمونه فرم قرار قبولی کفالت
نمونه فرم گواهینامه عدم پرداخت چک
نمون فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور
نمونه فرم وکالتنامه و قرارداد ( فرم خام )
نمونه قبض رسید سپرده بانکی ( بابت خسارات احتمالی )
نمونه نامه ( فرم ) اعلام محکومیت قطعی کیفری
نمونه هایی از فرم گواهی عدم پرداخت قسمتی ا ز وجه چک ( کسر موجودی )
نمونه وکالتنامه مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷
وکالت امور اداری
تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بلک باب خانه به پلاک ثبتی
گواهی دفتر خانه مبنی بر اعلام حضور خریدار
گواهی دفتر خانه مبنی بر اعلام حضور مالک
گواهی سردفتر برای ذینفع در زمینه علت عدم انجام معالمه
گواهی سردفتران اسناد رسمی در قبال قولنامه ی عادی
لایحه برای تقاضای ابلاغ اجراییه
لایحه برای تقاضای استرداد طفل
لایحه برای تقاضای توقیف اتومبیل
لایحه برای تقاضای توقیف ملک
لایحه برای انتقال تقاضای کسر حقوق و مزایا
لایحه برای تقاضای ملاقات طفل
لایحه توقیف اموال
لایحه جهت تقدیم قبض بابت خسارت احتمالی
مدارک لازم برای صدور اجرائیه چک بلامحل
معرفی اموال محکوم علیه جهت توقیف
نمونه اجرائیه در خصوص قلع و قمع و خلع ید
نمونه از تقاضای صدور اجرائیه
نمونه استشهادیه در خصوص حضور در دفتر خانه
نمونه برگ شکایت کیفری
نمونه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور
نمونه درخواست واخواهی از رای غیابی
نمونه دیگر تقاضای اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت
نمونه دیگر شکایت کیفری چک بلامحل
نمونه شکایت خیانت در امانت
نمونه شکوائیه کلاهبرداری
نمونه صورت جلسه تأمین دلیل
نمونه متن شکوائیه های کیفری
نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه
نمونه نامه ( درخواست ) اعلام حضور خریدار در دفتر خانه
نمونه وکالتنامه مشاوران حقوقی ( موضوع ماده ۱۸۷ )
وصیت تکمیلی
وصیت حبس موید
وصیت عهدی برای همسر
فرم استیذان قصاص نفس
نمونه اجرائیه ثبتی ( برگ لازم الاجراء ) در مورد چک
تقاضای اخذ مجوز ( اجازه مخصوص ) صدور دستور موقت
نمونه آگهی مزایده
نمونه آگهی مزایده اموال غیر منقول
نمونه آگهی مزایده اموال منقول
نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاک ثبتی
تقاضای توقیف طلب نزد شخص ثالث
تقاضای جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل
صدور حکم سرپرستی و کفالت
صدور مجوز دادرسی فوری و دستور موقت
صدور گواهی انحصار وراثت
درخواست استرداد دعوی از دادگاه ( سقوط دعوی )
درخواست انتشار آگهی مزایده
درخواست دادورز اجرای احکام از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده
درخواست دایره نیابت از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده
درخواست در خصوص تحویل اموال از اجرای احکام مدنی
درخواست صدور اجرائیه برای تخلیه ملک مورد اجاره
درخواست صدور اجرائیه جهت پرداخت وجه چک
درخواست صدور اجرائیه در خصوص تغییر نام کوچک
درخواست عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک
درخواست قبولی کفالت توسط کفیل از دادگاه
درخواست قبولی وثیقه توسط وثیقه گذار از دادگاه
درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طریق مراجع قضایی
درخواست منع خروج بدهکار از کشور با توجه به پرونده اجرایی از اداره گذرنامه
درخواست وصول مهریه ( اجرائیه ثبت اسناد )
درخواست ابلاغ آگهی مزایده
تقاضای صدور اجرائیه جهت وصول اجور و تخلیه از طریق دفتر خانه
تقاضای صدور اجراییه در خصوص تنظم سند رسمی انتقال
تقاضای صدور اجراییه و تعقیب اجرایی در خصوص چک بلامحل
تقاضای صدور حکم رشد
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به لحاظ مفقودی
تقاضای صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم نامه
تقاضای صدور سند مالکیت جدید برای وراث
تقاضای صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه خارجی
تقاضای عسر و حرج از طرف محکوم علیه ( مستأجر )
تقاضای کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی
تقاضای مراجعه به محل و تخلیه و تحویل عین مستأجر از طرف موجر
تقاضای مطالبه اجور از طریق دفتر خانه
تقاضای ممنوع الخروجی از طریق اجرای اسناد رسمی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 100 فایل ورد

فرمت فایل: WORD