مقاله فرستنده AM

مقاله فرستنده AM

فرستنده AM
مقدمه:
تکنولوژی پیشرفته ای، امکان ارتباط مردم سراسر دنیا را با یکدیگر در زندگی روزمره فراهم کرده را امری عادی تلقی می کنیم.
اکنون خیلی از مردم چند شماره تلفن دارند تا کارهای شخصی و دفتری، فکس و مودم خود را انجام دهند. تلفن های همراه نیز فراوان است. می توان از طریق شبکه اینترنت و پست الکترونیکی متن، صدا و تصویر یا هر اطلاعات دلخواه را به سراسر دنیا فرستاد، و برای دستیابی به اطلاعات و سرگرمی در شبکه جهانی سیاحت کرد.
تعداد ایستگاههای تلویزیونی آنقدر زیاد شده اند که نمی توان از نظر زمانی وقت جهت تماشای برنامه های همه آنها گذاشت. وسایل الکترونیکی هوشمند کارهای خانه و اداره را انجام می دهند و کارها به این وسایل هوشمند و بستگی شدیدی پیدا کرده بطوریکه سخت می توان باور کرد که بخش غالب این تکنولوژی در طی ۵۰ سال گذشته توسعه یافته است. فرستنده AM را که روش کار و چگونگی آن را در این مبحث شرح می دهیم بسیار ساده می باشد.

بخش اول
– فرستنده
– مدولاسیون
– مدولاسیون (AMPLIUDE MODULATION) AM
– مدولاسیون (FREQUENCY MODULATION) FM
– میکروفون
– تقویت کننده اولیه (PR-AMP)
– تقویت کننده نهایی (POWER-AMO)
– اسیلاتور محلی (LO-OSE)
– مدولاتور
– تقویت کننده قدرت (POWER-AMP-RF)

فرستنده

فرستنده، سیگنال ورودی را پردازش می کند تا یک سیگنال مخابراتی مناسب ایجاد کند.
می‌دانیم که صدای انسان که توسط تارهای صوتی حنجره ایجاد می شود مساحت زیادی نمی تواند طی کند. زیرا هم قدرت آن کم است و هم سرعت آن. بنابراین برای ارسال امواج صوتی به یک منطقه دوردست نیاز به این است که صدا را سوار بر یک وسیله سریع بنماییم.
همانطوریکه انسان برای سفر به یک منطقه دور به یک وسیله سریع مانند اتومبیل یا هواپیما نیاز دارد، صدای انسان نیز بایستی سوار یک وسیله سریع بشود که به این وسیله سریع، حمل کننده یا کریر می گویند، که چیزی جز امواج رادیویی نیست که با سرعت ۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه در حرکت می باشد.
به عمل سوار کردن امواج صوتی برروی امواج کریر مدولاسیون (مدوله شدن) می گویند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول
فرستنده
مدولاسیون
مدولاسیون AM
مدولاسیون FM
میکروفون
تقویت کننده اولیه
تقویت کننده نهائی
اسیلاتور محلی
مدولاتور
تقویت کننده قدرت
بخش دوم:
تغذیه و محافظ مدار
اسیلاتور
تقویت کننده صوت
کلید انتخاب کننده ورودی
میکروفون و پری آمپلی فایر
نقشه فرستنده AM
PCB فرستنده A

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD