پاورپوینت فرایند خمکاری

پاورپوینت فرایند خمکاری

فرایند خمکاری
مقدمه پاورپوینت:
به دسته ای از فرایندهای شکل دادن سرد گفته می شود که در این فرایند ورق های فلزی تحت خمش قرارگرفته وزاویه دار می شوند. در این فرایند تنش اعمالی بیش از تنش های تسلیم وکمتر از تنش های کشش نهایی قطعه می باشد. شعاع خم: ازسطح داخل آن ارزیابی شده. و ….

طول خم : همان عرض ورق می باشد.
عملیات خمکاری حول یک محور انجام می شود.
((دراین سیستم سطح داخلی ورق در معرض تنشهای فشاری بوده وسطح بیرونی آن تنش های کششی راتحمل می کند))

انواع روش های خمکاری

خمکاری :
تنش های کششی: ایجاد شده در خمکاری روی سطح خارجی خم که فلز دراینجا کشیده می شود.
تنش فشاری : روی قسمت درونی خم که فلز را فشرده می کند
محور خنثی : خطی است که فلز در امتداد ان نه کشیده می شود و نه فشرده
عیوب ایجاد شده در قطعه در اثر ایجاد تنش های کششی و فشاری : چین خوردگی در لایه های داخلی – تحت فشار و پارگی در لایه خارجی ورق تحت کشش

محاسبات خمکاری لوله

نکته :
بهتر است برای جلو گیری از ترک خوردن جهت خمکاری وجهت نورد اولیه ورق یکسان باشد چون ممکن است در داخل ورق ناخالصی هایی وجود داشته باشد که نورد شود و باعث افزایش طول قطعه شود.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: پاورپوینت