طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان ششم درس 9 جهان دیگر

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان ششم درس 9 جهان دیگر

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمانی کلاس ششم درس نهم جهان دیگر
در سال‌ های قبل، دانش‌ آموزان با مفاهیمی مانند قیامت، بهشت، جهنم و دنیای آخرت آشنا شدند. اما در درس هدیه های آسمان ششم، درس 9 جهان دیگر، تمرکز بر زندگی جاودانه آخرت و اهمیت آن است. این درس با استناد به داستانی از زندگی پیامبر(ص) و آیات قرآن کریم، به معرفی زندگی جاودانه در ادامه زندگی کوتاه دنیا، و حتمی بودن این زندگی پرداخته و اصل معاد را به عنوان یکی از اصول دین مطرح می‌کند. در این مقاله، به بررسی طرح درس و روش تدریس این درس می‌پردازیم.

تدریس متفاوت

برای شروع تدریس این درس، می‌توانید از روش‌های متفاوتی استفاده کنید تا مفهوم زندگی آخرت به دانش‌ آموزان منتقل شود. یکی از این روش‌ها استفاده از یک پازل است. از دانش‌ آموزان بخواهید که پازلی که به طور تصادفی ترتیب داده شده را تکمیل کنند. سپس پازل تکمیل شده را پشت سر هم بریزید و از دانش‌ آموزان بپرسید که آیا ساختن اولیه پازل سخت‌ تر بود یا دوباره ساختن آن؟ این سوال سبب می‌شود که دانش‌ آموزان به فکر در مورد مفهوم زندگی آخرت بیفتند و تأکید شود که زندگی جاودانه در ادامه دنیا مهم است.

طرح درس

تاکید بر قدرت خداوند

یکی از مهمترین نکاتی که در این درس باید به دانش‌آموزان آموزش داده شود، تاکید بر قدرت خداوند است. با استفاده از داستان‌ها و آیات قرآن کریم، به دانش‌ آموزان نشان دهید که خداوند توانایی بی‌منتهایی دارد و هر چیزی ممکن است.

جهان آخرت

یکی از مفاهیم مهم این درس، جهان آخرت است. به دانش‌ آموزان توضیح دهید که زندگی در دنیا تنها یک بخش کوچک از زندگی جاودانه در آخرت است. این مفهوم می‌تواند به آن‌ها انگیزه دهد که به خوبی‌ها اعمال کنند و به زندگی آخرتی بهتری دست یابند.

اهمیت اصل معاد

در این درس، اصل معاد به عنوان یکی از اصول اسلامی مطرح می‌شود. این اصل به دانش‌ آموزان نشان می‌ دهد که اعمال آن‌ها در دنیا تأثیری در زندگی آخرت دارد. این اصل می‌تواند به آن‌ها انگیزه دهد تا اختیارات خود را با دقت انتخاب کنند.

روش تدریس

استفاده از داستان‌ ها

یکی از بهترین روش‌ ها برای تدریس این درس، استفاده از داستان‌ هایی از زندگی پیامبر (ص) و دیگر انبیاست. این داستان‌ ها می‌توانند به دانش‌ آموزان مثال‌های واقعی از تأثیر زندگی آخرت در دنیا را نشان دهند.

بحث و گفتگو

با دانش‌ آموزان بحث و گفتگو کنید تا آن‌ها ایده‌ها و اعتقادات خود را به اشتراک بگذارند. این بحث‌ ها می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا مفاهیم آخرت را به عمق بیشتری درک کنند.

استفاده از تصاویر و نمودارها

استفاده از تصاویر و نمودارها می‌تواند به دانش‌ آموزان کمک کند تا مفهوم‌های پیچیده را بهتر درک کنند. مثلاً می‌توانید یک نمودار از زندگی در دنیا و زندگی در آخرت ترسیم کرده و تأثیر اعمال در هر دو جهان را نشان دهید.

نتیجه

در درس هدیه های آسمان ششم، درس 9 جهان دیگر، تاکید بر زندگی جاودانه آخرت و اهمیت اصل معاد مطرح می‌شود. این درس می‌تواند به دانش‌ آموزان انگیزه دهد تا به خوبی‌ ها اعمال کنند و به زندگی آخرتی بهتری دست یابند.

اهداف درس:

  • آشنایی با معاد به عنوان یکی از اصول دین.
  • درک امکان زنده شدن انسان‌ها پس از مرگ.
  • درک نقش اعتقاد به معاد در زندگی.
  • آشنایی با عبدالعظیم حسنی به عنوان یکی از پیروان امامان معصوم(ع).
  • معرفی اعتقادات یک مسلمان.
  • توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD