طرح جابربن حیان با موضوع کوچ نشینی

طرح جابربن حیان با موضوع کوچ نشینی

طرح جابر با موضوع کوچ نشینی

نمونه طرح جابربن حیان ابتدایی با موضوع کوچ نشینی

بخشی از طرح
کوچ‌ نشینى نوعى زندگى و معیشت انسانى است که در آن دامپرورى اساس فعالیت‌هاى اقتصادى را تشکیل مى‌دهد. ویژگى‌ بارز این نوع زندگى تحرک مکانى و جابه‌جائى گروه‌هاى انسانى است.

به‌ عبارت دیگر کوچ‌ نشینى حرکت متناوب و سالیانه گروه‌هاى انسانى است که براى تهیه وسیلهٔ ارتزاق خود بسته به نوع زندگى و تمدن آنها از جائى به جاى دیگر کوچ مى‌کنند. این شیوه زندگى به اشکال مختلف از دیرباز در جهان برقرار بوده است.

زندگى کوچ‌ نشینى داراى ویژگى‌هائى است که آن‌ را از سایر انواع زندگی اجتماعى متمایز مى‌سازد مهم‌ترین این ویژگى‌ها عبارتند از:
– وابستگى انسان به حیوان
– استفاده از چراگاه‌ هاى طبیعی
– کوچ یا جا به‌ جائى انسان و دام به‌ منظور بهره‌گیرى از چراگاه‌هاى طبیعى و احتراز از سرما و گرماى شدید

کوچ نشینی

هیچ‌ کدام از عوامل مذکور به تنهائى نمى‌تواند پدیده کوچ‌ نشینى به‌ معنى مورد نظر ما را تبیین کند. و شرایط جغرافیائى در امر جا به‌ جائى و تحرک مکانى آنها بیش از هر عامل دیگر تأثیر دارد.

پدیده کوچ‌ نشینى هم در دنیا و هم در ایران سابقه‌اى بس دراز دارد.

بررسى زندگى کوچ‌ نشینى مبین آن است که این پدیده بیشتر در سرزمین‌ هاى نیمه خشک و حاشیه‌اى یعنى نقاطى که اغلب غیر قابل کشت، شیب‌دار و سنگلاخ و نامناسب براى کشاورزى است وجود دارد.

مى‌توان گفت که بر اثر افزایش جمعیت اندک اندک سرزمین‌هاى حاصلخیز به‌ زیر کشت درآمد و اراضى کناره‌اى غیر قابل کشت به‌ صورت چراگاه مورد بهره‌بردارى قرار گرفت این امر موجب شد که گروهى از انسان‌ها که به پرورش دام اشتغال دارند به‌ منظور استفاده از مراتع، زندگى متحرک و کوچ‌ نشینى را برگزینند.

برخى از محققان عقیده دارند که زندگى کوچ‌ نشینى پس از گسترش کشاورزى و در نتیجه افزایش جمعیت به‌ وجود آمده است.

بنابر این مى‌توان گفت که کوچ‌ نشینى از کشاورزى و زندگى روستانشینى مشتق شده است

این مجموعه شامل:

  • پوستر های طرح جابربن حیان با موضوع کوچ نشینی
  • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان با موضوع کوچ نشینی
  • مطالب علمی آموزشی درباره طرح جابربن حیان با موضوع کوچ نشینی
  • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: مشخص نشده

فرمت فایل: WORD