پرسشنامه شایستگی‌ محوری کارکنان (CCS) چوینگ جو لیانگ و همکاران، ۲۰۱۳ به نقل از همتی ۱۳۹۳)

پرسشنامه شایستگی‌ محوری کارکنان (CCS) چوینگ جو لیانگ و همکاران، ۲۰۱۳ به نقل از همتی ۱۳۹۳)

پرسشنامه استاندارد شایستگی‌ محوری کارکنان (CCS) چوینگ جو لیانگ و همکاران ۲۰۱۳ به نقل از همتی ۱۳۹۳)

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد شایستگی‌ محوری کارکنان (CCS) چوینگ جو لیانگ و همکاران ۲۰۱۳ به نقل از همتی ۱۳۹۳) شامل ۲۶ سوال است.

پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…

روایی پرسشنامه

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰)

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: ۲۶ سوال
تعداد مولفه: ۴مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD