مقاله سیستم های SDH

مقاله سیستم های SDH

سیستم های SDH
مقدمه
SDH مخفف کلمات (Synchronous Digital Hierarchy) به معنی سلسه مراتب دیجیتال همزمانی و PDH مخفف کلمات (Plesio–chronous Digital Hierarchy) به معنی سسله مراتب دیجیتال شبه SDH جهت توسعه ظرفیت انتقال سیستم و استانداردسازی ارتباط بین المللی ایجاد شد. همزمان میباشند .سیستم انتقال در واقع بدلیل اختلاف استاندارد PDH
در کشورهای مختلف از لحاظ نرخ بیت و روش های ادغام (Multiplexing)، رفته رفته استاندارد SDH جایگزین آن میگردد.در شکل ۱-۱ نرخ بیت سیستم های PDH به نمایش درآمده است.

فهرست مطالب:
فصل۱: مقدمه و مروری بر SDH
فصل۲: ساختار فریم و روش ادغام سیگنالهای SDH
فصل۳: Overhead و Pointer
فصل۴: بلوک های پایه سازنده تجهیزات SDH
فصل۵: ساختار شبکه های SDH و روش های حفاظتی
فصل۶: همزمانی(Synchronization) و (Timing)

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 105

فرمت فایل: PDF