سازمان های پولی و مالی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی

سازمان های پولی و مالی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی

مقدمه:
سازمان های پولی و مالی در چارچوب اقتصاد هر کشور نقش بسیار حیاتی دارند. سیاست‌ ها و تصمیمات این سازمان ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تنظیم و کنترل اقتصاد ملی در نظر گرفته می‌شوند. یکی از جوانب مهم در عملکرد این سازمان ها مدیریت پس انداز و سرمایه گذاری است. پس انداز به عنوان بخشی از درآمدی که افراد و بنگاه‌های اقتصادی خود را خرج نمی‌کنند و به شکل سرمایه نگهداری می‌کنند، نقش اساسی در سیاق توسعه اقتصادی دارد. در این مقاله به بررسی مفهوم پس‌انداز اهمیت آن در اقتصاد ملی، و نظریات مختلف مرتبط با این موضوع خواهیم پرداخت.

پس انداز به عنوان یکی از دو جزء اصلی تشکیل دهنده سرمایه و سرمایه‌ گذاری از اهمیت بسیاری در تحقق توسعه اقتصادی برخوردار است. این پدیده نه تنها به افراد خصوصی بلکه به دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز مرتبط است. با توجه به نظریات مختلف کلاسیک کینزیان و دوزنبری در زمینه پس انداز و سرمایه‌ گذاری در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا به بررسی مفاهیم اساسی پس انداز اهمیت آن در توسعه اقتصادی و نظریات متداول اقتصاددانان در این زمینه بپردازیم.

فهرست مطالب مقاله سازمان های پولی و مالی
مقدمه
مفهوم پس انداز
نظریات مربوط به پس انداز
فرضیه درآمد دائمی
روشهای تشکیل سرمایه ، محاسبه هزینه سرمایه و انتخاب منبع  تامین مالی
بازار های مالی و مشخصات آن در کشورهای در حال توسعه
پیش بینی روند فعالیتها در بازارهای مالی ، بازار سهام ، بازار اوراق بهادار وبازار سرمایه
عوامل اقتصادی موثر بر جریان پول و سرمایه
نقش سیستم بانکی جدید در بازار های پولی و مالی ایران
منابع مالی خارجی ،وامها اعتبارات و ذخایر پولی بین المللی
بازار بین المللی مبادلات ارز
مسایل جاری در امور پولی و مالی بین المللی
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 328

فرمت فایل: پاورپوینت