کارآموزی حسابداری سازمان مسکن و شهرسازی

کارآموزی حسابداری سازمان مسکن و شهرسازی

گزارش کارآموزی حسابداری سازمان مسکن و شهرسازی
مقدمه :‏
ازسال ۱۹۳۷میلادی که ((نظریه عمومی سیستمها )) توسط ‏‏((لودویک فون برتالنفی )) دانشمند برجسته اتریشی ‏مطرح گردید واژه ((سیستم)) درصدرهمه مفاهیم جاری ‏وتکیه کلامهای متداول قرار دارد. ‏
این مفهوم درهمه رمینه های علوم رواج ریافته ورفته ‏رفته در اصطلاحات فنی وحرفه ای ورسانه های همگانی نیز ‏نفوذ کرده است.‏
از اواخر دهه ۱۹۶۰میلادی تغیرات وتحولات عمده ای در ‏دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین آنها نگرش ‏به((حسابداری به عنوان یک سیسم اطلاعاتی ))است . درپی ‏این تحولات یکی از رشته های تخصصی ایجاد شده در ‏حسابداری ،طرح واجرای سیستمهای حسابداری می با شد.‏

فصل اول: محل و موقعیت کارآموزی ‏
تاریخچه و مکان کارآموزی ‏
به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای ‏طرح‌های شهرسازی، ده‌سازی و طرح‌های   آبادانی،وزارت ‏مسکن و شهرسازی در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۲ با نام وزارت ‏آبادانی و مسکن با تشکیلات لازم برای انجام وظایف ‏اساسی زیر تاسیس گردیده است:‏
الف: تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ایجاد مسکن .‏
ب: تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها و ‏مؤسسات دولتی.‏
ج: اشتراک مساعی با شهرداری‌ ها به منظور تهیه و اجرای ‏طرح‌های آبادانی شهرها.‏
د: نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه ‏نقشه شهر.‏
ﻫ: اشتراک مساعی با مراجع و سازمان‌های مربوطه در ‏تهیه و اجرای برنامه‌های ده‌سازی( بخصوص از طریق اجرای ‏برنامه‌های خودیاری در روستا).‏
و: تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرح‌های تهیه مسکن ‏و امور شهرسازی و ده‌سازی و ساختمان‌های دولتی.‏
ز: تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی که برای آنها ‏سازمان مجهز دولتی وجود ندارد.‏
لازم به ذکر است به موجب قانون عمران و نوسازی ‏روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ‏مصوب سال، ۱۳۵۰، اجرای طرح‌های بهسازی محیط، ساختن ‏راه‌های روستایی، احداث ساختمان مسکونی و تأسیسات ‏عمومی در روستاها از وظایف مسکن و شهرسازی منتزع و ‏به وزارت تعاون و امور روستاها – که بعدها وزارت ‏کشاورزی نامیده شد-  محول گردید؛ ضمناً مفاد بندهای ‏‏”هـ – و” مذکور به موجب قانون تشکیل وزارت جهاد ‏سازندگی به این وزارتخانه محول شد.‏
براساس ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن، ‏بانک ساختمانی مکلف است، عملیات بانکی خود را متوقف ‏و تحت عنوان سازمان مسکن به صورت یکی از مؤسسات ‏تابعه وزارت آبادانی و مسکن، مسئول اجرای طرح‌های ‏ساختمانی و تهیه مسکن گردد، همچنین پس از تشکیل ‏وزارت مذکور سازمان خانه‌سازی موضوع تصویب‌نامه‌ی مورخ ‏‏۲۹/۱/۱۳۴۲ منحل و تصفیه امور آن به عهده وزارت ‏آبادانی و مسکن محول گردید.‏
اجرای مصوبه شماره ۲۵۶۴۸ مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۱ موضوع تشکیل ‏شورای مسکن تعطیل گردید و کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات ‏دولتی مکلف شدند برای تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی ‏مورد نیاز خود به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کنند ‏و وزارتخانه، موصوف طرح مورد نظر را تهیه و پس از ‏تأمین اعتبار از طرف وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه آن ‏را اجرا نماید؛ از طرفی اجرای طرح‌های شهرسازی موضوع ‏تبصره ماده ۱۹ تصویب‌نامه، فعالیت‌های عمرانی ‏شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و ‏عام‌المنفعه به وزارت آبادانی و مسکن محول و برای ‏دستیابی به این مقصود، سازمان برنامه وقت ضمن ‏واگزاری طرح‌های مزبور، کلیه اسناد و مدارک مربوطه را ‏در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار داد و عده‌ای از ‏کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون مشغول خدمت ‏بودند در وزارت آبادانی و مسکن مأمور به خدمت شدند.‏
این وزارت مسئول اجرای طرح دفاتر فنی سازمان برنامه  ‏در استان‌ها گردید و براساس ماده ۴ قانون تأسیس وزارت ‏اصلاحات ارضی، رقبات شهری و املاکی که مشمول قوانین ‏اصلاحات ارضی نبود به وزارت آبادانی و مسکن محول شد و ‏در فاصله سال‌های ۱۳۵۳-۱۳۴۶ در وظایف و مسئولیت‌های ‏وزارت آبادانی و مسکن تغییراتی پدید آمد.‏
در تیر ۱۳۵۳ به موجب ماده ۲ قانون تغییر نام، وزارت ‏آبادانی و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی نامیده شد. بر ‏اساس ماده ۳ قانون مذکور وزارت مسکن و شهرسازی علاوه ‏بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که ‏موجب قانون تأسیس وزارت مسکن به عهده داشت، به منظور ‏اتخاذ و اعمال سیاست‌ها، تنظیم برنامه‌های جامع و ‏هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت، ایجاد تعادل مطلوب ‏بین جمعیت و وسعت شهرها در کشور، تأمین مسکن و ‏توسعه، بهبود استانداردهای کمّْی و کیفی مسکن با توجه ‏به هدف‌ها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، ‏همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرح‌ها ‏و ساختمان‌های دولتی، این وظایف نیز به وزارتخانه ‏محول شد.‏
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از نخستین موضوعات حائز ‏اهمیت، بخش واگزاری زمین جهت احداث مسکن مناسب به ‏مردم بود. از آنجا که طبق موازین اسلام، زمین موات ‏ملک کسی شناخته نمی‌شود و در اختیار دولت اسلامی است؛ ‏و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین‌های ‏موات داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده، برخلاف ‏شرع بوده است، از این رو قانون لغو مالکیت اراضی ‏موات شهری و کیفیت عمران آن در تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ و ‏اصلاحیه‌های آن مورخ ۲۸/۴/۱۳۵۸ به تصویب رسید که با ‏تصویب آن، اراضی موات به تملک دولت درآمد و پس از ‏تفکیک و قطعه‌بندی به افراد محروم جامعه واگزار شد.‏ و…………

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول محل و موقعیت کارآموزی
تاریخچه و مکان کارآموزی
اهداف تشکیل سازمان مشکن و شهرسازی
فصل دوم    ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
امورمالی سازمان مسکن و شهرسازی
سرفصل‌های هزینه‌های تشکیلاتی دراداره کل
حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد سازمان مسکن و شهرسازی
عناوین کد حسابها
حسابداری طرح
نحوه محاسبه استهلاک
فصل سوم نتیجه گیری وپیوست ها
منابع و مآخذ

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 39

فرمت فایل: WORD