پاورپوینت خطر زباله های هسته ای بر انسان و محیط

پاورپوینت خطر زباله های هسته ای بر انسان و محیط

خطر زباله های هسته ای بر انسان و محیط
بخشی از فایل مقاله پاورپوینت
موادی که شامل مواد رادیو اکتیو یا مواد آلوده شده با رادیو اکتیو در مقدار یا سطح اکتیویته بالاتر از آنکه اجازه برخورد معمولی با انها( داشته باشیم) و همینطوراین که هیچ استفاده ای برای انها پیش بینی نشده باشد.

فهرست مطالب:
تقسیم بندی زباله های هسته ای
راه های دفن زباله های هسته ای
طرق رفع آلودگی
روش های مختلف دفع زباله های اتمی
تاثیرهای نامطلوب بر حیات گیاهی و جانوری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: پاورپوینت