گزارش کارآموزی در دفتر توریستی و جهانگردی

گزارش کارآموزی در دفتر توریستی و جهانگردی

دفتر توریستی و جهانگردی
پیشگفتار گزارش کارآموزی
اینجانب ………. پروژه کارآموزی خود را در ، (نام محل کارآموزی شما) گذرانده ام .این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در ، (نام محل کارآموزی شما) به مدت۲۴۰ ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. و در پایان از زحمات مسئولین ، (نام محل کارآموزی شما) کمال تشکر رادارم .

فهرست مطالب :
پیشگفتار
مقدمه
میزان رضایت دانشجو از این دوره
فصل اول(آشنایی کلی با مکان کارآموزی)
معرفی و خدمات محل کارآموزی
فصل دوم(ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی)
فصل سوم( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات)
انواع دفاتر خدماتی و آژانس های مسافرتی
مشاغل موجود در دفاتر خدمات مسافرتی
مسئول تورهای ورودی(از ایران و یا خارج)
دفتر خدمات سیاحتی- جهانگردی (بند ب)
ساختار تشکیلاتی دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی بند (ب)
بررسی ساختار تشکیلاتی یک دفتر جهانگردی و هوایی
تقسیم بندی خدمات مسافرتی
تعریف تور
راهنمای تور(لیدر)
ویژگی های راهنمای تور
خصوصیات راهنمای تور
وظایف راهنمای تور
مشخصات اشخاص حقوقی داوطلب تاسیس دفتر خدمات مسافرت جهانگردی یا هوایی
وظایف مدیران دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردی
تکالیف دارنده مجوز
برنامه ریزی و آماده سازی و اجرای تور دفتر
کمیته عالی
عوامل توسعه وموفقیت یک دفترخدمات مسافرتی هوایی و جهانگرد
شرکت AMADEUS

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 46

فرمت فایل: WORD