پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز هریس

پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز هریس

مقیاس خودپنداره کودکان

معرفی پرسشنامه
مقیاس خودپنداره پیرز – هریس جهت سنجش میزان خودپنداره کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده است و در جهت نگرش و احساس فرد نسبت به خودش، خلاصه می شود. به بیان دیگر، خودپنداره ای که در این مقیاس سنجش می شود، به عنوان مجموعه نسبتا ثابت نگرش فرد نسبت به خود، تعریف شده است.

این پرسشنامه شامل ۸۰ سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخصی درباره اینکه کودکان و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده است. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در بعد خودسنجی، نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده خودسنجی مثبت و نمره پایین، نشان دهنده خودسنجی منفی است.

هر عبارت پرسشنامه به صورت دو بخشی بلی یا خیر طرح ریزی شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

… برای اطمینان از روایی همزمان مقیاس خودپنداره عمبستگی نمرات هر مقیاس فرعی با هم نیز به دست آمد. نشان دهده شد که تمام همبستگی ها در سطح ۰۱/۰ نیز معنادارا هستند.

هدف: سنجش ابعاد خودپنداره در کودکان (رفتار، وضعیت عقلانی وتحصیلی، ظاهر جسمانی ونگرش ها، اضطراب، شهرت، شادی و رضایت)
تعداد سوال: ۸۰
تعداد خرده مقیاس: ۶
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD