بررسی تاثیر سیکل عملیات حرارتی بعد از آهنگری بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ابزار سرد کار ۱٫۲۰۸۰

بررسی تاثیر سیکل عملیات حرارتی بعد از آهنگری بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ابزار سرد کار ۱٫۲۰۸۰

بررسی تاثیر سیکل عملیات حرارتی بعد از آهنگری بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد ابزار سرد کار ۱٫۲۰۸۰
چکیده مقاله
فولاد ابزار ۱٫۲۰۸۰ از رده فولادهای با کروم و کربن بالا بوده که در سال ۱۹۱۵ میلادی برای اولین بار در آمریکا ساخته شد. با توجه به میزان کربن و کروم بالا و تشکیل کاربیدهای متنوع در این فولاد استفاده از آن در صنعت و بخصوص در ساخت انواع سنبه- ماتریس و ابزارهای برش مورد توجه زیادی قرار گرفت.

سختی کاربیدها و نحوه توزیع آنها در زمینه، خواص مکانیکی فاز زمینه و میزان چسبندگی و اتصال این ذرات به فاز زمینه از جمله عوامل موثر بر میزان کارایی و مقاومت سایشی فولاد فوق می باشد. در تحقیق حاضر تاثیر سیکل عملیات حرارتی آنیل بعد از آهنگری بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد فوق مورد بررسی قرار گرفته است.
بدین منظور قطعات بلافاصله بعد از اتمام فرآیند آهنگری شعاعی به کوره آنیلینگ منتقل و تحت سیکلهای آنیل تنش زدایی و آنیل کامل قرار گرفتند. نتایج ریز ساختاری و مکانیکی حاصله نشان می دهد قطعاتی که تحت سیکل آنیل تنش زدایی قرار گرفتند ساختاری غیر هموژن داشته و خواص مکانیکی در جهات طولی و عرضی اختلاف زیادی از خود نشان می دهد.
در حالی که عملیات آتیل کامل، منجر به حذف و کاهش ساختار فیبری شکل ناشی از عملیات آهنگری شده و اختلاف خواص مکانیکی در دو جهت طولی و عرضی به حداقل می رسد.

نویسندگان: حمید کشمیری، محمد حسین شاه حسینی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: PDF