طرح درس علوم سوم خزندگان و پرندگان

طرح درس علوم سوم خزندگان و پرندگان

کتاب علوم سوم ابتدایی طرح درس خرندگان و پرندگان مربوط به درس مهره داران کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی می باشد . این طرح درس توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید آموزش و پرورش می باشد .
طرح درس فوق شامل ۵ صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد .
چهار صفحه از این طرح درس مربوط به تعریف اهداف و انجام مراحل تدریس بوده و صفحه آخر آن شامل یک چک لیست مربوط به این درس می باشد .

برخی از اهداف جزئی که در این طرح درس در نظر گرفته شده است عبارتند از :
۱- آشنایی فراگیران با نحوه تنفس خزندگان و پرندگان
۲- آشنایی فراگیران با نحوه تولیدمثل خزندگان و پرندگان
۳- آشنایی فراگیران با محل زندگی خزندگان و پرندگان
۴- آشنایی فراگیران با نوع پوشش خزندگان و پرندگان

آموزگاران می توانند این طرح درس را به عنوان الگو در نظر گرفته و برای بقیه دروس طرح درسی شبیه آن طراحی کنند .

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: WORD