مقاله نقش و اهمیت تکنولوژی در زندگی انسان

مقاله نقش و اهمیت تکنولوژی در زندگی انسان

نقش و اهمیت تکنولوژی در زندگی انسان

تکنولوژی و رسانه
یکی از عواملی که دنیای مدرن را تحت تاثیر خود قرار داده است گوناگونی رسانه ها و فضایی که رسانه ها ایجاد کرده اند باعث بالا رفتن سطح اگاهی و دانش عمومی و فرهنگ شده است گسترش رسانه ها شاخصی برای توسعه فرهنگی جوامع امروز محسوب می شود با توسعه فرهنگی که رسانه ها عامل اصلی ان هستند خود اگاهی جمعی گسترش یافته است ومنجر به توسعه سیاسی ، اقتصادی و پیشرفت در سایر علوم می شود .

رسانه ها نمودی از تکنولوژی در دنیای مدرن هستند و هر روزه تکنولوژی با پیشرفت های خود به رسانه گسترش بیشتری می دهد. در اینجا بحثی از فلسفه تکنولوژی به وجود می آ ید که در این مقاله بیشتر به تکنولوژی رسانه ای پرداخته شده است. فلسفه تکنولوژی رشته ای است از تداخل فلسفه و تکنولوژی با هم به وجود امده است.

به فلسفه تکنولوژی و ماهیت تکنولوژی در زمینه ارتباطی و رسانه ای و پزشکی و… وارتباط آن با وضعیت اخلاقی ،اجتماعی ،فرهنگی انسان و بررسی نقش تکنولوژی در زندگی انسان می پردازد. تکنولوژی هر روز بر زندگی انسان نفوذ بیشتری پیدا می کند و حیات انسان را تحت تاثیر خود قرار داده است .و بر ساختار های اجتماعی ، اقتصادی ،سیاسی جوامع بشری اثر گذاشته است و این ساختارها را دچار تغییراتی کرده است .در یونان باستان اسطوره ای به نام برونته وجود داشت که رب النوع تکنیک است.

برونته انسان را با خاک اشنا کرد و سپس اتنا از روح خود در ان دمید و برونته انسان را به زئوس معرفی کرد و از او اجازه زندگی می گرفت زئوس انسان را به خاطر شرارت از اتش محروم کرد.

اما بونته که خود را در خلقت انسان و سرنوشت او سهیم می دانست حکم زئوس را اجرا نکرد و آتش را از خدایان ربود و به انسان داد . و طرز استفاده از ان را به انسان اموخت اتش برای انسان روشنایی بخش و گرما بخش بود او را در برابر خطرات محافظت می کرد و در نهایت امکان ابزار سازی را به انسان داد تا بر طبیعت چیره شود.

و انسان با ابزار سازی و دستیابی به تکنیک از وضعیت حیوانی بیرون آمد و تاریخ بشر آغاز شد .آرمان تکنیک رفاه وآسان کردن شرایط زندگی انسان بود و انقلاب های صنعتی نقاط عطفی در سرعت بخشیدن به این فرایند محسوب می شود.

خود گردانی تکنولوژی

فهرست مطالب
تکنولوژی و رسانه
در تعریف تکنولوژی دو نوع نگاه وجود دارد
خود گردانی تکنولوژی
نظریه رسانه و تکنولوژی :
تکنو لوژی ارتباطات
مبانی نظری تکنولوژی (۱): اهمیت تکنولوژی
جمع‌بندی مثال‌ها:
سخن آخر:
منابع و مآخذ

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: WORD