راهنمای تعمیرات موتور زانتیا (موتورهای xu)

راهنمای تعمیرات موتور زانتیا (موتورهای xu)

راهنمای تعمیرات موتور زانتیا (موتورهای xu)
پیشگفتار:
کتابی که در پیش رو دارید توسط کارشناسان و متخصصین اداره فنی و مهندسی به منظور راهنمایی متخصصین تعمیرات خودروی زانتیا تهیه و تدوین گردیده شده است.
امید است که تعمیرکاران و متخصصین عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.

فهرست مطالب:
پیش گفتار
مشخصات موتور
مشخصات موتور
مشخصات سر سیلندر
مشخصات واشر سرسیلندر
مشخصات پیچ های سرسیلندر
مشخصات میل سوپاپها
مشخصات سوپاپ ها
مشخصات فنرهای سوپاپ
مشخصات گاید سوپاپ
مشخصات سیت سوپاپ
مشخصات بلوک سیلندر
مشخصات پیستونها و رینگ پیستو نها
مشخصات شاتون
مشخصات میل لنگ
مشخصات یاتاقان ها
معرفی ابزار
میزان گشتاور سفت کردن پیچها در موتورهای ١۶) XU سوپاپ)
بررسی پولی میل لنگ موتورهای XU٧,XU١٠
باز کردن موتور
باز کردن متعلقات سرسیلندر های ١۶ سوپاپ
مجموعه شاتون ها و پیستون ها
جمع کردن موتور (بلوک سیلندر)
مشخصات و گشتاور پیچهای کپه یاتاقان
بیرون آمدگی بوش سیلندر (به جز موتورهای XU١٠)
نصب سرسیلندر
سوار کردن دنده تایمینگ موتورهای ١۶ سوپاپ
سوار کردن قاب میل سوپاپ
پیوست ١
بررسی و تنظیم لقی سوپاپها
بررسی فشار روغن
پیاده و سوارکردن پمپ روغن در خودروهای فاقد سیستم تهویه مطبوع
پیاده و سوار کردن پمپ روغن در خودروهای دارای سیستم تهویه مطبوع
تخلیه، پرکردن و هواگیری سیستم خنک کاری
پیاده و سوار کردن گلویی باک بنزین
پیاده و سوار کردن باک بنزین
باز کردن و بستن سنسور اکسیژن
پیوست ٢ : موتورهای XU٧JP۴
مشخصات موتورهای LFY
پیاده و سوار کردن تسمه تجهیزات جانبی در خودروهای فاقد سیکل تبرید
پیاده و سوار کردن تسمه تجهیزات جانبی در خودروهای دارای سیکل تبرید
پیاده و سوار کردن موتور و گیربکس
بستن سرسیلندر
پیاده و سوار کردن سرسیلندر (روی خودرو)
پیاده و سوار کردن می لسوپاپها
تنظیم تایمینگ سوپاپها
بیرون آوردن و جا زدن تسمه تایمینگ
بررسی فشار روغن
پیوست ٣ : تسمه سفت کن دینامیکی موتور XU٧JP۴
خارج کردن تسمه تایمینگ با استفاده از تسمه سفت کن دینامیکی
نصب مجدد تسمه تایمینگ
کنترل نهایی کشش تسمه و تایمینگ

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 180

فرمت فایل: PDF