مقاله بارومتر

مقاله بارومتر

بارومتر
بخشی از تحقیق
میزان الهوا. آلتی است که برای اندازه گیری فشارهای جوی و نیز برای تعیین اندازه ارتفاع کوه ها بکار میرود. اسبابی است که برای نخستین بار بوسیله توریسلی (توریچلی ) برای تعیین فشار وارده بر سطح آزاد جیوه بکار رفت . و این نوع بارومترمعمولی است .

ماخوذ از فرانسه ‚ آلتی است که در معرفت فشار هوا و بالملازمه در معرفت تغییر جو استعمال میکنند و این آلت را در سال ۱۰۵۳ ه . ق . تریسلی شاگرد گالیله اختراع نمود و در اندازه و تعیین کردن فشار هوا بکار برد چه به اندازه ای که ستون زیبقی را در آتمسفربالا برند منضعظ میگردد یعنی تعادل میکند مرطبقات کمتر مرتفع و بالملازمه کمتر وزین را وپاسکال آنرا در تعیین ارتفاع جبال استعمال کرد
و این آلت تا بیک درجه خبر میدهد صافی هوا و انقلاب آن را زیرا هوای خشک سبک تر است از هوای مرطوب و وقتی نباید باران باردجیوه صعود میکند و در خلاف این حالت نزول مینماید و نوعا بارومتر بر دو قسم است :

بارومتر جیوه ای و بارومتر بدون جیوه ‚ و استعمال قسم اخیر این ایام متداولتر است .

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD