مقاله بارش

مقاله بارش

بارش

مقدمه مقاله
در بررسی های اقلیمی همواره پدیده بارش نقش موثری را ایفا می کند. نقش این پدیده که خود نوعی چرخه آب می باشد، زندگی انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که این پدیده همواره در فعالیتهای مختلف انسانی تاثیر بسزائی دارد، در این تحقیق سعی شده که علاوه بر آشنائی با این پدیده که هدف اصلی تحقیق نیز می باشد، به سوالات زیر پاسخ داده شود.

  1. بارش چسیت؟
  2. شکلهای بارش کدامها هستند؟
  3. چه عواملی در ایجاد بارش موثرند؟
  4. تاثیر بارش بر فعالیتهای انسانی و به خصوص شهر ها چیست؟

چکیده
بارش پدیده ای است مهم و تاثیر گذار در زندگی انسان. عوامل اصلی ایجاد آن عبارتند از رطوبت و عامل صعود که نبود هر یک مانع از وقوع بارش می شود.

بارش صورت های گوناگونی دارد مانند برف، باران، نم باران، تگرگ، مه، ژاله، شبنم و…

بارندگی بر اساس چگونگی سرد شدن هوای مرطوب به بارش های فرازی ، بارش های کوهستانی و بارش های چرخه ای تقسیم می شود.

بارندگی یا بارش ( Precipitation )
شامل تمامی نزولات جوی ، مانند باران و برف و تگرگ می باشد که باران و یا برف بخش عمده ای از آن را تشکیل می دهد . بارندگی ورودی چرخه آب یا سیکل هیدرولوژی در یک ناحیه بوده و بنابراین از مهم ترین عواملی است که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. ( مهدوی، مهد؛ ۱۳۸۰ )

عوامل موثر در بارش

بارش زمانی اتفاق می افتد که هوای مرطوب و عامل صعود هر دو با هم در منطقه ای وجود داشته باشند . به عبارت دیگر ،‌ هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا رود تا بر اثر سرد شدن آیاباتیک به نقطه اشباع برسد و در مرحله بعد ، ابر بارش را پدید آورد . نبود هر یک از این دو عامل مانع وقوع بارش می شود ( کاویانی؛ علیجانی؛ ۱۳۸۲ ).

صعود هوای مرطوب برای ایجاد بارش به عوامل متعددی نسبت داده شده است . بر اساس این عوامل صعود ، بارش را به انواع جداگانه ای تقسیم کرده اند . متداول ترین این انواع عبارتند از : بارش جبهه ای یا سیکلونی ، بارش همرفتی و بارش کوهستانی.

اگر چه سیکلونها خود بر اثر اختشاش یا امواج سطوح بالا ایجاد می شوند، ولی در بیشتر موارد این اختشاش ها آنقدر نیست که فروباری پدید آورند؛ هر چند برای بالا بردن سطوح بالا و سیکلونهای روی زمین بر اثر تغییرات چرخندگی به وجود می آید. پس بنابراین، همه اینها را در یک گروه به نام عامل چرخندگی قرار می دهیم.

عامل کوهستانی بودن ، به معنای وسیع کلمه ناشی از ناهمواری سطح زمین است و بهتر آن است که به جای عامل کوهستانی عبارت ” عامل ناهمواری” به کار رود تا هرگونه اختلاف ارتفاع زمین را شامل شود.

بنابراین عامل های موثر در صعود هوا_ که خود یکی از دو عامل به وجود آمدن بارندگی است_ عبارتند از: عامل چرخندگی، عامل همرفت و عامل ناهمواری ( کاویانی؛ علیجانی؛ ۱۳۸۲ ).

بارندگی یا بارش

فهرست مطالب
مقدمه ۰
چکیده ۱
بارندگی یا بارش ( Precipitation ) ۲
عوامل موثر در بارش ۲
چرخندگی ۳
همرفت ۴
ناهمواری ۵
توزیع بارش ۷
انواع بارش ۷
بارشهای ابری ۸
بارش غیر ابری ۸
بارش ثانوی ۹
برفمرز ۱۰
شکل های بارش ۱۱
باران ( Rain ) ۱۱
نم باران ( Drizzle ) ۱۲
یخچه ( Sleet ) ۱۲
تگرگ ( Hail ) ۱۲
برف ( Snow ) ۱۳
مه ( Fog ) ۱۳
شبنم ( Dew ) ۱۴
انواع بارندگی ها از نظر چگونگی تشکیل آنها ۱۴
الف ) بارشهای کنوکسیون یا فرازی ( Convective ) ۱۵
ب ) بارندگی های اوروگرافیک یا کوهستانی (‌Orographic ) ۱۵
ج ) بارندگی های سیکونیک، چرخه ای و یا جبهه ای (‌Frontal , Cyclonic ) ۱۶
بارندگی های جبهه ای گرم ( Warm front )‌ ۱۶
۲-بارندگی جبهه ای سرد ( Cold front ) ۱۷
نتیجه گیری ۱۸
واژگان و اصطلاحات ۲۰
۱٫ بارش Rain fall ۲۰
۲٫ باران ( rain ) ۲۱
۳٫ باران ۲۱
۴٫ باران ۲۱
۵٫ تکاثف Conpensation ۲۲
۶٫ چرخه ؛Cyclone ۲۲
۷٫همرفت ( Convection ) ۲۳
منابع و ماخذ ۲۴

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: WORD