اهمیت شغل و کار در زندگی

اهمیت شغل و کار در زندگی

اهمیت شغل و کار در زندگی
عوامل موثر در کار و شغل
مقدمه
انسان فعالیتهای مختلفی انجام می‌دهد. برخی از این فعالیتها جنبه‌های اختصاصی‌تر بخود می‌گیرند و برخی فعالیتهایی عمومی هستند. برخی از این کار و شغلها تحت عنوان شغل فرد یاد می‌شوند. در هر حال در هر لحظه که انسان کار انجام می‌دهد، عوامل متعدی شیوه عمل و نتیجه حاصله را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از این عوامل تاثیرات مفید و موثری روی شیوه عمل و نحوه فعالیت او بر جای می‌گذارد و برخی دیگر به صورت عامل بازدارنده عمل می‌کنند و یا سرعت عمل فرد را کاهش می‌دهند.

فهرست مطالب
عوامل موثر در کار و شغل
مقدمه
هماهنگی تواناییهای فردی با ویژگیهای کار
عوامل انگیزشی در کار و شغل
ماهیت کار به عنوان یک عامل موثر
شرایط محیطی به عنوان عامل موثر در کار و شغل
گروههای کاری به عنوان عامل موثر در کار و شغل
بازده کار به عنوان عامل موثر در کار و شغل
ارزش کار
تاریخچه رابطه بین زندگی کاری و خانوادگی
اهمیت کار و شغل
و اما کار کردن با مهر یعنی چه؟
کار و کوشش از منابع مالى اهل بیت (ع)
اهمیت کار از دیدگاه روایات
کار،سیره انبیا
داود پیامبر وکار
امیر مؤمنان (ع) درباره او مى‏فرماید:
ادریس پیامبر و کار
پیامبر اکرم (ص) و کار جهت تأمین معاش‏
پیامبر (ص) و کار در باغ‏
پیامبر (ص) و کار در منزل
امیرمؤمنان (ع) و کار
بهترین کار
منابع و مآخذ

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD